Prośba o śprawdzenie loga hiJack this

Proszę o sprawdzenie mojego loga :slight_smile: :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.98.1

Scan saved at 20:49:19, on 2004-08-01

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\fajne\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\dom\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\\NVCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O16 - DPF: {2A32B14F-4D29-4EA3-AC54-E9B19F436CE7} (Scanner Class) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/TDECntrl.CAB

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A59347E0-E8DC-4005-B521-18B4B3AC114A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9D523F5-41CC-4D14-8894-F03B26F30A56}: NameServer = 217.98.20.34 217.98.63.164

Witam muzyka .

Czy mi sie wydaje czy to jest to >

http://www.mks.com.pl/baza.html?show=de … on&id=2050

Chodzi mi o C:\WINDOWS\ Mixer.exe

W starym logo też to miałeś ale jakoś … poszło bokiem.

A to jest trojan , szpieg

O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

http://www.liutilities.com/products/win … ry/cmesys/

Wyłącz pzrywracanie sys. Usuwaj w trybie awaryjnym

Odwiedz scaner MKS ale w rtybie awaryjnym

Szykaj w plików ukrytych i w kluczach rejestru.

Witam

Aczy mój log ktoś sprawdzi z góry THX

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 07:37:09, on 2004-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\dumeter\dumeter.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

D:\Program Files\eMule\emule.exe

D:\Program Files\Opera7\Opera.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://minisearch.startnow.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://minisearch.startnow.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://minisearch.startnow.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startnow.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://minisearch.startnow.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://minisearch.startnow.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://minisearch.startnow.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://minisearch.startnow.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.gmk.net.pl/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = http://searchmyrequest.com/hp.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - D:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_30.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] D:\dumeter\dumeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Podświetl - D:\RAKS\Web\highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Allow Popups - C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\WhiteGetUrl.js

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - D:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: ImTranslator - D:\SMARTL~1\IMTRAN~1\startup.html

O8 - Extra context menu item: O do&kumencie... - D:\RAKS\Web\aboutdoc.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz ramkę w &nowym oknie - D:\RAKS\Web\frm2new.htm

O8 - Extra context menu item: Po&mniejsz - D:\RAKS\Web\zoomout.htm

O8 - Extra context menu item: Pow&iększ - D:\RAKS\Web\zoomin.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://D:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Wyszukiwanie w sieci &Web - D:\RAKS\Web\selsearch.htm

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: ATI TV - {44226DFF-747E-4edc-B30C-78752E50CD0C} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {54C8023B-9856-4A6C-B2FE-7791A2A9C637} - D:\Program Files\Linkman\IECon2.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add and &edit URL to Linkman - {54C8023B-9856-4A6C-B2FE-7791A2A9C637} - D:\Program Files\Linkman\IECon2.exe

O9 - Extra button: (no name) - {6B7D9F02-1002-44F9-80D4-497404CAECB6} - D:\Program Files\Linkman\IECon1.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Add URL to Linkman - {6B7D9F02-1002-44F9-80D4-497404CAECB6} - D:\Program Files\Linkman\IECon1.exe

O9 - Extra button: (no name) - {C8AE300A-3BC4-4A61-A90B-B27590E21E0D} - D:\Program Files\Linkman\Linkman.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Linkman - {C8AE300A-3BC4-4A61-A90B-B27590E21E0D} - D:\Program Files\Linkman\Linkman.exe

O9 - Extra button: ImTranslator - {AE436396-55E7-4ec4-AD6D-45E88A530A4C} - D:\SMARTL~1\IMTRAN~1\startup.html (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ImTranslator - {AE436396-55E7-4ec4-AD6D-45E88A530A4C} - D:\SMARTL~1\IMTRAN~1\startup.html (HKCU)

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.es/activescan/as/asinst.cab

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.tv.poloniaonline.us/nsvplayx_vp3_mp3.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{52418D46-A26D-4367-BFBF-40AF4E08BA1A}: NameServer = 212.75.112.130

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 212.75.112.130

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 212.75.112.130

Witam

1.Pobierz program LSP-Fix

2.Wył przywracanie systemu

3.Start kompa w trybie awaryjnym

Usuwasz

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://minisearch.startnow.com 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://minisearch.startnow.com 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://minisearch.startnow.com 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startnow.com 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://minisearch.startnow.com 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://minisearch.startnow.com 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://minisearch.startnow.com 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://minisearch.startnow.com 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.gmk.net.pl/index.php 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = http://searchmyrequest.com/hp.php

R3 - Default URLSearchHook is missing 

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_30.dll 

O3 - Toolbar: (no name) - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - (no file) 

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s 

O8 - Extra context menu item: &Podświetl - D:\RAKS\Web\highlight.htm

Jak tego sam nie instalowełeś to usuń

O8 - Extra context menu item: ImTranslator - D:\SMARTL~1\IMTRAN~1\startup.html 

O8 - Extra context menu item: O do&kumencie... - D:\RAKS\Web\aboutdoc.htm 

O8 - Extra context menu item: Otwórz ramkę w &nowym oknie - D:\RAKS\Web\frm2new.htm 

O8 - Extra context menu item: Po&mniejsz - D:\RAKS\Web\zoomout.htm 

O8 - Extra context menu item: Pow&iększ - D:\RAKS\Web\zoomin.htm 

O8 - Extra context menu item: Wyszukiwanie w sieci &Web - D:\RAKS\Web\selsearch.htm

Jakieś resztki

O9 - Extra button: ATI TV - {44226DFF-747E-4edc-B30C-78752E50CD0C} - (no file)

Usuń - jak nie instalowałeś

O9 - Extra button: (no name) - {54C8023B-9856-4A6C-B2FE-7791A2A9C637} - D:\Program Files\Linkman\IECon2.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add and &edit URL to Linkman - {54C8023B-9856-4A6C-B2FE-7791A2A9C637} - D:\Program Files\Linkman\IECon2.exe 

O9 - Extra button: (no name) - {6B7D9F02-1002-44F9-80D4-497404CAECB6} - D:\Program Files\Linkman\IECon1.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Add URL to Linkman - {6B7D9F02-1002-44F9-80D4-497404CAECB6} - D:\Program Files\Linkman\IECon1.exe 

O9 - Extra button: (no name) - {C8AE300A-3BC4-4A61-A90B-B27590E21E0D} - D:\Program Files\Linkman\Linkman.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Linkman - {C8AE300A-3BC4-4A61-A90B-B27590E21E0D} - D:\Program Files\Linkman\Linkman.exe 

O9 - Extra button: ImTranslator - {AE436396-55E7-4ec4-AD6D-45E88A530A4C} - D:\SMARTL~1\IMTRAN~1\startup.html (HKCU) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ImTranslator - {AE436396-55E7-4ec4-AD6D-45E88A530A4C} - D:\SMARTL~1\IMTRAN~1\startup.html (HKCU)

Teraz w w dodaj/usuń - usuń NewDotNet\newdotnet6_30.dl.- New.Net. Usuwasz ręcznie jego folder. Sprawdzasz jeszcze klucze rejestru.

Jak ma proces to ubij i dopiero usuń.

Uruchamiasz LSP-Fix

Pokaże ci się okienko Keep z plikami dll po lewej stronie. Podświetlasz tylko New.Net i strzałką przenosisz do okienka Remove. I

usuwasz. Ale tylko New.Net

Po wszystki restart i sprawdz czy sie wszystko usuneło szczególnie New.Net

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

Czy to nie jest część wirusa Worm.Sasser?? Coś mi się wydaje że tak.

Kolega Francuz i Hejol ten sam plik mają w systemie.

tak rozmawiacie o programie hijack a z kad go pobrac, prosilbym o jakis link :slight_smile:

Proszę bardzo: HiJack

Zasysaj

:silly:

PS: uprawniona osoba może skasować tego posta, bo ja już nie mam możliwości :slight_smile:

ok dzieki :slight_smile:

a z kad bierzecie te logi?? wiem ze z programu hijack :slight_smile: a jak to zrobic??

jak zeskanujesz to wciskasz save log potem wklejasz tego loga tutaj z pliku txt który utworzył hijack. Czyli

tutaj wklejasz zawartość pliku txt

:slight_smile:

ok to wklejam :slight_smile: sprawdzcie moj log :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 17:59:20, on 2004-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\autoclk.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\opfwhqa.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [System32] "user32.exe" -user

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] d:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCDRealtime] C:\WINDOWS\realtime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [swprkcesqstqo] C:\WINDOWS\System32\opfwhqa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] d:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Begone] d:\program files\freescan\freescan.exe -FastScan

O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] d:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup

O4 - Startup: No-IP DUC.lnk = D:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GINWORDSSINGLE Class) - http://gryonline.wp.pl/files/wordssingle_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F6D91DFE-F99D-4F3E-8F59-8D91AB805583}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

Wywal to

O4 - HKLM\..\Run: [System32] "user32.exe" -user

http://www.pestpatrol.com/pestinfo/u/user32.aspi ciekawe co to

C:\WINDOWS\System32\opfwhqa.exe

:shock:

ja sie na tym nie znam wiec sie mnie nie pytaj :confused:

To mi sie nie podobaaaa.

C:\WINDOWS\System32\opfwhqa.exe

Zabijaz proces i usuwasz z systemu . Szukaj w plikach ukrytych w C:\WINDOWS\System32 No i

C:\WINDOWS\System32\opfwhqa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [swprkcesqstqo] C:\WINDOWS\System32\opfwhqa.exe

To samo co poprzednio. Jak sie będzie wracać to usuwaj w trybe awaryjnym Zlikwidowałbym jeszcze program SpyKiller . To “podrobione” Ad-aware o watpliwej wykrywalności i sam posiadający spy. Czyli :

O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] d:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup

serdeczne THX :slight_smile: