Prośba o sprawdzenie loga HiJack ;-)


(Jr14) #1

Oto mój LOG:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 18:11:20, on 2004-09-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

C:\Program Files\Chameleon Clock\ChamClock.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpSvc.exe

D:\Do przegrania\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKCU\..\Run: [HomeAlarm] C:\Program Files\Chameleon Clock\ChamClock.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F3B59A72-9CEE-4DD5-A8FD-40509C73AF87}: NameServer = XXX.XXX.XXX.XX XXX.XXX.XXX.XX

Możecie mi je sprawdzić czy wszystko jest w porządku :?:


(Damian) #2
C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

Te dwa wyglądają podejrzanie...


(system) #3

Żeby wszystkie logi były takie czyste...

Powiedz mi tylko, po co usuwałeś adresy DNS-ów. Przecież to żadna

tajemnica?

NameServer = XXX.XXX.XXX.XX XXX.XXX.XXX.XX

UPDATE a propos postu Damiana:

to pierwsze to blokowanie reklam, drugie - kontrolka WMP

:ok:


(Jr14) #4

Regularnie dbam o swojego kompa, jak coś jest źle to od razu to zwalczam :smiley: .

A do czego Ci adresy DNS??


(system) #5

Po nic: 194.204.152.34

194.204.159.1


(boczi) #6

Mogę się podczepić? :stuck_out_tongue:

Ostatnio taka moda na te logi... :smiley:

Co mogę usunąć..?

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 15:55:27, on 2004-09-11

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Chameleon Clock\ChamClock.exe

C:\Program Files\AVerTV2K\QuickTV.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Opera75\opera.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TlenPlus\Tlen.exe

E:\Program Files\Programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAEA6-B9D4-11D0-9C78-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=092204 serial=SERIAL ZAKRYTO ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ UKRADNIĘCIA KLUCZA.lang=EN

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HomeAlarm] C:\Program Files\Chameleon Clock\ChamClock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVerTV2K\QuickTV.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {5DA9D8E0-5A57-11CF-9E36-00C0930198C0} (Pegasus ImagN' 32-bit (Windowed) ActiveX Control v4.00) - http://kamera1.tryton.com.pl/web/NetCam.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094046192531

:slight_smile:


(system) #7
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAEA6-B9D4-11D0-9C78-00C04FD64497} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=092204 serial=DR12WEX-1504397-KTY lang=EN

Nic groźnego, trochę śmiecia (zrzut systemu, kreator rejestracji Corela...)


(Xiao19) #8

kasacja jeszcze

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

(puste)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {5DA9D8E0-5A57-11CF-9E36-00C0930198C0} (Pegasus ImagN' 32-bit (Windowed) ActiveX Control v4.00) - http://kamera1.tryton.com.pl/web/NetCam.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 4046192531

ps.

Google Toolbar (mase info pobiera ,ale nic groznego)

tylko dane statystyczne odwiedzanych stron

Corel Register hiihhi czyzby keygen ladny

:smiley: :smiley:


(system) #9

No tak, uwagi rodem z przedszkola...

Chłopak pewnie zainstalował właśnie wersję próbną Corela, która się od

niego domaga rejestracji, a tu zaraz keygeny, kraki, szmaki.

Głodnemu kiełbasa na myśli. :glupek2:

boczi

Nie usuwaj kontrolek Windows Update, tego czegoś od kamery (jeśli masz) i

łatki z Electronic Arts (do jakiejś gry).


(Xiao19) #10

Post.1

domaga sie rejestracji :smiley: :smiley:

to jest wygenerowanie seriala przez keygen patrz numer jest podany czlowieku

DR12WEX-1504397-KTY

ten jest moj np.

DR12***-1053***-KLM

zaszyfrowany hihih

Nadal twierdzisz ze to wersja probna

Powiem ci tak wersje probne to juz dawno minely i imaja inny poczatkowy numer heheh

a co do przedszkola to ja wiem

moze sie ze mna zapiszesz, moze sie czegos nauczysz wkoncu

szczegolnie wychowania

hihiih

czemu nie jestem za tym :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:

Post.2

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab{/b]

to jest tylko log do linku dzieki ktoremu pobieral late spakowana w

CAB wiec poco ma to sie na stale zagniezdzic i to jeszcze spakowane

hihihihi troche :smiley: wyczucia

spytaj Phylby to ci wytlumaczy

jak niesluchasz kamili :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:

tak samo z tym logiem

O16 - DPF: {5DA9D8E0-5A57-11CF-9E36-00C0930198C0} (Pegasus ImagN' 32-bit (Windowed) ActiveX Control v4.00) - http://kamera1.tryton.com.pl/web/NetCam.cab

tez CAB

wszystko spakowane a kolega dadalus chce nam to zostawic

chyba zeby smietnik byl i tyle

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 4046192531

a to po co mu jest potrzebne jak bedzie chcial wlaczyc UPDATE

zeby pobieral automatycznie/recznie to to zrobi sobie sam

chyba lepiej jest miec pod kontrola to co ma sie zgrywac niz win ma o tym sam decydowac


(Adarek) #11

Dla Kuby

Usunołeś ??

C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

To jest od Windows Media Player - Działa CI ??? Ps. ten

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

wygląda mi na O&O Defrag - maszto ??? boczi nie usuwaj

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

(Jr14) #12

Post 1.

Lepiej się martw o siebie, z tego co widze to kolega dedalus jest wychowany i nie musi ponownie się tego uczyć.

Post 2.

Nic nie usuwałem.

No jasne, że działa.

Mam O&O Defrag.

Czyli nic mam nie usuwać??


(boczi) #13

Wychodzi na to, że nie.

Już się pomieszałem, co mam usuwać, co nie.

Ale dojdę do tego...

A skąd wiesz, że z keygena? Może Ty masz, to wiesz?

Dzięki za pomoc


(Zx) #14

To może i ja?

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 18:52:48, on 2004-09-20

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programy\Internet\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Programy\Internet\Opera\opera.exe

C:\Programy\Media\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\zx\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsupdate.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Programy\System\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Programy\Internet\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Programy\Internet\Tlen\tlen.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093371210448

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

(Cancel) #15

zx: system czysty