Prośba o sprawdzenie loga, komunikat Detected SPYware!


(Cherzo) #1

Gdy włączam Internet Explorer zamiast mojej strony tytułowej np "www.google.pl" włącza sie niebieska strona z takim tekstem: " Detected SPYware! System error #384 __________________________________________________________________________ Your IP address is 84.40.239.186. Using this address a remote computer has gained anaccess to your computer and probably is collecting the information about the sites you've visited and the files contained in the folder Temporary Internet Files. Attention! Ask for help or install the software for deleting secret information about the sites you visited. __________________________________________________________________________ Your computer is full of evidences! ISP of transmission: NET Your IP address: 84.40.239.186 They know you're using: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) Your computer is: Windows XP Risk status for further investigation: VERY HIGH RISK To protect from the Spyware - click here To prevent information transmission - click here To delete the history of your activity, click here "


(Bbieniol) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Command Service i Network Monitor

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz cmdService i ok

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Ten wpis z kreseczką "_" usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Co do tego wpisu:

Użyj narzędzia Look2Me-Destroyer, następnie wrzuć log z programu l2mfix (wybierasz opcje 1)

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + w/w log z l2mfix :slight_smile:


(Kuz5) #3

To także idzie do odstrzału