Prośba o sprawdzenie loga, nie pokoją mnie pewne procesy


(Maccieek) #1

Witam czy ktoś mógłby sprawdzić mój log i wytłumaczył od czego są pogrubione procesy, które mnie bardzo nie pokoją ?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:54:45, on 2007-08-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


(adpawl) #2

nie ten dział!

Przenoszę do odpowiedniego...


(Heniu133) #3

http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/smss/

http://www.processlibrary.com/directory?files=fppdis3a.exe&Submit2=Search+Now%21

http://www.processlibrary.com/directory?files=CNAB4RPK.EXE

Wpisy ok.

To coś Twojego. Użyj ATF Cleaner w trybie awaryjnym, to zniknie.

Usuń w HijackThis.

Wrzuć jeszcze log SilentRunners (czekasz na komunikat All Done i wklejasz).