Prośba o sprawdzenie LOGa.Niektóre stronki się nie otwierają


(Neon 88) #1

Mam problem takowy iż niektóre stronki się nie otwierają. O tyle ważne dla mnie, że nie otwiera się stronka http:/antiche.at na której znajduje się antyczit do quake2. Antyczit posiadam jak i program r1q2, który go ma za zadanie uruchamiać. Wchodząc na serwery wyskakuje problem mówiący, że nie mam antyczita.dll. Nie wiem w czym problem bo do przedwczoraj wszystko śmigało ładnie składnie

LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:23:29, on 2006-11-11

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\Documents and Settings\Xxx\Pulpit\refreshlock\RefreshLock.exe

D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Alkohol 120\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

D:\Programy\mIRC\mirc.exe

C:\Program Files\The All-Seeing Eye\eye.exe

C:\Documents and Settings\Xxx\Pulpit\Programy\hijackthis\hijackthis.com


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [RefreshLock] C:\Documents and Settings\Xxx\Pulpit\refreshlock\RefreshLock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [I&F Viewer toolbar] "C:\Documents and Settings\Xxx\Moje dokumenty\Kaśka\Fotki\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe" -start

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_71.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{174DA97B-CCA4-42B5-8A12-B343B4D908BA}: NameServer = 213.199.225.10,213.199.225.14

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{174DA97B-CCA4-42B5-8A12-B343B4D908BA}: NameServer = 213.199.225.10,213.199.225.14

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{174DA97B-CCA4-42B5-8A12-B343B4D908BA}: NameServer = 213.199.225.10,213.199.225.14

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alkohol 120\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Z góry thx za rozwiązanie problemu, który jest conajmniej dziwny gdyż pojawił się z niczego :frowning:


(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

Zainstaluj SP2.

Wklej tutaj zawartość pliku: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ HOSTS


(Neon 88) #3

Nie wiem czy o to Ci chodziło ale otworzyłem plik HOSTS w notatniku i wklejam tu jego zawartość.

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# To jest przykładowy plik HOSTS używany przez Microsoft TCP/IP

# w systemie Windows.

# Ten plik zawiera mapowania adresów IP na nazwy komputerów

# Każdy wpis powinien być w osobnej linii.

# W pierwszej kolumnie powinny być umieszczone adresy IP, a następnie 

# odpowiadające im nazwy komputerów. Adres i nazwa powinny być oddzielone

# co najmniej jedną spacją

#

# Dodatkowo, komentarze (takie jak te) można wstawiać w poszczególnych

# liniach lub po nazwie komputera, oznaczając je symbolem '#'.

#

# Na przykład:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # serwer źródłowy

# 38.25.63.10 x.acme.com # komputer kliencki x


127.0.0.1 localhost

(Bbieniol) #4

Jest OK :slight_smile:


(Neon 88) #5

Jednak nie jest bo w quaka2 po grać nie mogę a i tam mniej istotne stronki się nie otwierają ... czyli nic innego nad format nie polecasz??

Ewentualnie czy to mogłaby być wina admina? Mam sporą sieć na miasto. Może zablokowane porty jakieś? Wydaje mi się że za http tylko port80 odpowiada ale mogę się rażąco mylić bo laikiem jestem :x :roll:

FORMAT CZY RATUNEK? : :slight_smile: