Prośba o sprawdzenie loga z Hijack


(Piootroo) #1

Bardzo prosze o sprawdzenie poniższego loga. Nowy komp w pracy, strasznie zasyfiony, częsciowo już poczyścilem ale nadal baaaardzo wolno pracuje. I pracuje - cały czas.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:11:18, on 06-05-18

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\NOVELL\CLIENT32\NWPOPUP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\PREVSRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\PASSRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\PAVFNSVR.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\PSIMSVC.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\FIREWALL\PAVFIRES.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\PAVPROT9.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM FILES\LEXMARK X1100 SERIES\LXBKBMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\C6MTLJPI.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\APVXDWIN.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\LEXMARK X1100 SERIES\LXBKBMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\SRVLOAD.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\WEBPROXY.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\EXCEL.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\ANNALEGION\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACRORD32.EXE

C:\HIJACK\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://searchmyrequest.com/sp.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =  

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =  

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =  

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 127.0.0.5 makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 loudcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 iframestat.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 hqcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 verybigcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 moviepartnership.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 callmachine.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 regcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 klikrevenue.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 p2dll.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 t73.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.loudcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.iframestat.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.hqcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.verybigcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.moviepartnership.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.callmachine.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.regcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.klikrevenue.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.p2dll.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.t73.com

O2 - BHO: CSBHO - {D14D6793-9B65-11D3-80B6-00500487BDBA} - C:\PROGRAM FILES\COMET SYSTEMS\PLATFORM\BIN\CSBHO.DLL (file missing)

O2 - BHO: Accoona Search Assistant - {944864A5-3916-46E2-96A9-A2E84F3F1208} - C:\PROGRAM FILES\ACCOONA\ASEARCHASSIST.DLL

O2 - BHO: (no name) - {35E78239-811E-4c3f-B37D-F339AC16C2C0} - C:\PROGRAM FILES\COMET SYSTEMS\BIN\AUTOSEARCH_5.DLL (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Accoona - {364B6276-C6C1-40B6-A6D7-6C48871FD707} - C:\PROGRAM FILES\ACCOONA\ATOOLBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] lexstart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [c6mtljpi] C:\WINDOWS\SYSTEM\c6mtljpi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Panda Preventium+ Service] "C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA PLATINUM 2005 INTERNET SECURITY\PREVSRV.EXE"

O4 - HKLM\..\RunServices: [PavProc] "C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\PavPrS9x.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDASCHEDULER] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavsched.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [PAVFNSVR] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [PSIMSVC] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PSIMSVC.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [PAVFIRES] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [Pavprot9] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavprot9.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111123} - file://c:\Recycled\1.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

(Kuz5) #2

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

W Dodaj/Usuń odinstaluj ACCOONA i Save

Pliki i foldery na czerwono usuń ręcznie z dysku a wpisy W HijackThis (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

Wklej loga SilentRunners