Prośba o sprawdzenie loga z hijackthis!


(Ofca84) #1

hej!

ostatnio miałem problem z aplikacjami *.exe prawie nic mi nie działało jak przeskanowałem go skanerem on-line to pokazało że mam win.32 który infekuje pliki *.exe niby się wszystko naprawiło ale cały czas coś sie psuje z tymi plikami *.exe

zapomniałęm jeszcze napisać że jak naprawiłem te wszystkie pliki to zostały te aplikacje tylko nie moge ich otworzyć ani usunąć

mam nadzieje że jest to wmiare zrozumiałem :slight_smile:

może coś ktoś skuma z tego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:09:10, on 2006-09-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

G:\labtec\MagicKey.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\eMule\emule.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

G:\ACTIVS~1\rapimgr.exe

G:\activsync\wcescomm.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\mozilla.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\DOCUME~1\acfo\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.984\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - g:\acrobat 5,0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - G:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\CTAvtray.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI

O4 - HKCU..\Run: [Konnekt] "G:\konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [H/PC Connection Agent] "G:\activsync\wcescomm.exe"

O4 - Global Startup: Enable Labtec Wireless Desktop.lnk = G:\labtec\MulMouse.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - G:\ACTIVS~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - G:\ACTIVS~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - G:\ACTIVS~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{8ABDE362-8C90-4EF3-8D34-E6B874D5443C}: NameServer = 80.48.108.2

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Bbieniol) #2

To są Twoje DNSy?

Jeżeli tak to zostaw, jeżeli nie to wywal :slight_smile:

Co do problemu z exekami, to zobacz tutaj --> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 2038f0d691