Prośba o sprawdzenie loga


(Karolmeks) #1

witam

mam prośbę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 09:42:43, on 05-02-03

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\FIREWALL\PAVFIRES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIPTAXX.EXE

C:\PROGRAM FILES\FAXTALK COMMUNICATOR\FTCTRL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CARPSERV.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\APVXDWIN.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\PESTPATROL\PPCONTROL.EXE

C:\PROGRAM FILES\PESTPATROL\PPMEMCHECK.EXE

C:\PROGRAM FILES\PESTPATROL\COOKIEPATROL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\MPASS\MPSERVER.EXE

C:\MPASS\IPCSRVER.EXE

C:\MPASS\DSMSRVR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\rtdsk40w.exe

C:\PROGRAM FILES\FAXTALK COMMUNICATOR\FAPIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\PAVPROXY.EXE

C:\TOTALCMD\TOTALCMD.EXE

D:\TOOL\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [CallControl 4.5] C:\Program Files\FaxTalk Communicator\FTCtrl32.exe /autoload

O4 - HKLM..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [MOSearch] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [MDM7] "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE"

O4 - HKLM..\RunServices: [PANDASCHEDULER] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Pavsched.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [PAVFIRES] C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Startup: Program MultiPASS Background.lnk = C:\MPASS\MPSERVER.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {163A949D-2A1F-4B4C-AE46-83D0F59BE189} (X4 Control) - http://123456.tara.kielce.pl:7282/XHD.cab

O16 - DPF: {7EC687F9-9EFB-4FA3-A5BA-197C3461448A} (Rm Control) - http://123456.tara.kielce.pl:7282/RM.cab

dzięki i pozdrawiam


(Musg) #2

O4 - HKLM..\RunServices: [MOSearch] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

tego musisz sie pozbyc


(adpawl) #3

Wywalasz jeszcze to :

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

A to możesz wyłączyć z autostartu :

[nwiz] nwiz.exe i mdm.exe -Start >> Uruchom: msconfig

ctfmon.exe -Panel sterowania >> Ustawienia regionalne >> Języki >> Detale >> Zaawansowane >> odznaczyć usługi tekstowe


(Karolmeks) #4

przeskanowałem system pestpatrole, spyootem i wykasowałe wpisy .

Wyraźna poprawa

wielkie dzięki :slight_smile:

pozdrawiam