Prośba o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:47:11, on 2005-03-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\eDonkey2000\edonkey2000.exe

c:\Program Files\PestPatrol\ppmemcheck.exe

c:\Program Files\PestPatrol\cookiepatrol.exe

c:\Program Files\PestPatrol\ppcontrol.exe

F:\instalki\winshit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2099C327-3A7B-42C7-946A-52DB55D05B32}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2099C327-3A7B-42C7-946A-52DB55D05B32}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2099C327-3A7B-42C7-946A-52DB55D05B32}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVRoam - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

z gory thx!

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{2099C327-3A7B-42C7-946A-52DB55D05B32}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{2099C327-3A7B-42C7-946A-52DB55D05B32}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{2099C327-3A7B-42C7-946A-52DB55D05B32}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

to na pewno do wywalenia.a na reszte poczekaj na innych.

http://www.microsoft.pl - pobierz najnowsze poprawki dla Ie i Xp bo ich nie masz.

nie wiem co za procesy. nie znasz wywal, znasz zostaw.

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

z tym tak samo jak z wyżej wymienionym. wydaje mi się że reszta jest ok

Wygląda czysto.

Kosmetycznie możesz usunąć

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

Updater Javy, obecny w autostarcie sam szuka updatów, ale działa poza naszą kontrolą.

Polecam ServicePack do windowsa, a także nowszą Javę

http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&id=485&t=40

To aplikacja do klawiatury A4Tech.

Proces systemowy, nie ruszaj

To dla odmiany od karty graficznej NVidia.

IE mam zablokowanego i “nie tykam sie go” :slight_smile: a co do poprawek to instalowalem kiedys sp 1 a pozniej 2 i dziwne rzeczy sie dzialy z systemem ale sprobuje jeszcze raz.

Ale to nic nie zmienia, bo niepołatany i tak zostawi ci dziury w systemie, więc lepiej go połataj.