Prośba o sprawdzenie loga


(Jacente) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:46:03, on 2005-03-12

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\temp\salm.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM..\Run: [internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

O4 - HKLM..\Run: [lgn] C:\WINDOWS\lgn.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "G:\Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://acc2.gateone.ath.cx/script/loud.chm::/Bridge-c139.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E32B1996-F567-44ED-B355-5DD9B70B84E2}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\Jacek\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe


(boczi) #2

Sposób usuwania:

Gdy będziesz w tym trybie, usuwasz:

C:\temp\salm.exe

  	C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

  	C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

  	C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

  	C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

  	R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

  	O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [lgn] C:\WINDOWS\lgn.exe

  	O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://acc2.gateone.ath.cx/script/loud.chm::/ Bridge-c139.cab

Następnie, kosmetycznie, poprzez Start -> Uruchom -> msconfig odptaszasz następujące rzeczy:

[WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

[updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

NeroCheck.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

\ctfmon.exe

Następnie - wklej na nowo log


(Qbek50) #3

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm


(Comend@nte) #4

Tego nie: R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

To od Neo

A usuwania Media Access juz w ogole nie rozumiem


(Maniooo666) #5

Witam,

Chwilę temu pisałeś coś o sprawdzaniu w google itp.,

czym mnie naprawdę bardzo ująłeś (zręsztą paroma innymi uwagami też).

Jednak teraz sam też mógłbyś coś z tym zrobić. :wink:

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Med ... gle%21&lr=

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Med ... gle%21&lr=


(Comend@nte) #6

Jesli nie masz czegos w google to znaczy ze syf i do kosza ??

Program ten o ile dobrze mysle to pewnie od jakiego routera, acess pointa.... w kazdym badz razie zwiazane jest to z siecią i IMO udostepnianiem Neostrady

Zreszta Jacente przyjdzie to rozwieje watpliwosci


(Frixi) #7

Możesz sam sprawdzić swojego loga wklej go w calości w okienko http://www.hijackthis.de/ i Analyze


(boczi) #8

Daruj sobie z tymi odkrywczymi poradami. :?


(Musg) #9

takie porady zostaw dla siebie i sprawdzaj swoje logi w tym dziadostwie :slight_smile:


(Frixi) #10

Te forum zaczyna mnie już bawić WIELCY GENIUSZE wklejcie sobie tego loga i przeanalizujcie go z tym co Wy zaproponowaliście żeby usunąć !!


(boczi) #11

Jak nie wiesz jak poradzić - nie piszesz! Link ten podałem w swoim temacie - http://www.hijackthis.prv.pl . Nie jest on rewelacyjny, lecz pomaga w niektórych rzeczach, ale nie każdy zna wszystkie procesy i sposoby usuwania! Nie wie, co do czego! :?


(Musg) #12

sprawdz czlowieku post ponizej kornika13.On zastosował twoje genialne pomysly -i teraz pyta czy ma usunac wpis 017.Zobacz i zastanow sie jak pomagasz innym.


(Frixi) #13

tylko, że tam jest napisane "Possibly nasty" więc w takim przypadku jak się nie ma pewności warto się popytać ale przy "Nasty" (czerwony wykrzyknik) ja osobiście nie spotkałem się żeby coś było źle wykryte.


(Magik) #14

Ponieważ już wiadomo, że:

 1. Istnieje takie narzędzie.

 2. Nie jest doskonałe, ale może być pomocne.

proponuję zakończyć dyskusję, wrócić do tematu i na przyszłość stonować trochę wypowiedzi.

Frixi , ponieważ ktoś nie mający pojęcia o logach może nie mieć pewności albo zwyczajnie bać się zaufać jakiemuś automatowi, i tak trafi z logiem na forum. Wobec tego nie musisz wyskakiwać z geniuszami itp.

Wszelkie kolejne posty w tym tonie będą leciały w kosmos bez uprzedzenia.