Prośba o sprawdzenie loga


(zciwo) #1
Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:15:49, on 2005-03-12

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

E:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.makemesearch.com/?said=2009

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {0F9561D0-03B2-44a3-89A6-E95E417CBA25} - C:\WINDOWS\cerbmod.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WildTangent CDA] RUNDLL32.exe "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\cdaEngine0400.dll",cdaEngineMain

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SPYSWE~1.EXE" /0

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100023660340

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: LexBce Server - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

Ten log nie jest mój więc daję cytat co się dzieje:

"Więc z tym pulpitem to jest tak co jakiś czas tło zmienia się raz na białe raz na beżowe, nie mogę włączyc tapety bo to ignoruje"

Jakbyście mogli coś pomóc to będę wdzięczny :slight_smile:


(lazikar) #2

Wszystkie posty proszące o zmiane loga na cały Kosz

Teraz prosze sprawdzić. :slight_smile:


(Musg) #3

usuwasz jeszcze

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {0F9561D0-03B2-44a3-89A6-E95E417CBA25} - C:\WINDOWS\cerbmod.dll

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.makemesearch.com/?said=2009

scanujesz system

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

i daj log po scanowaniu


(zciwo) #4

A to jest kolejny log po wywaleniu tych rzeczy:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:57:29, on 2005-03-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SPYSWE~1.EXE

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

D:\Nowy folder (2)\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

Łšcza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} -

C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program

Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -

C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} -

C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray]

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WildTangent CDA] RUNDLL32.exe "C:\Program

Files\WildTangent\Apps\CDA\cdaEngine0400.dll",cdaEngineMain

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program

Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec

Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec

Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor]

C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"

/background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy

Sweeper\SPYSWE~1.EXE" /0

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft

Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program

Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: �cišgnij przy pomocy FlashGet'a -

C:\PROGRA~1\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: �cišgnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -

C:\PROGRA~1\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -

C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet -

{D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet

Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -

http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wu

web_site.cab?1100023660340

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec

Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. -

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) -

Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton

AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec

Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton

Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -

C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec

Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation -

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

(Magik) #5

Wygląda Ok.

Możesz jeszcze kosmetycznie usunąć z autostartu to :

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] 

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

Ikona drukarki na pasku obok zegara. Jeśli korzystasz z tej ikony - zostaw, jeśli nie - możesz usunąć.

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program 

Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

Autoupdater Javy. W autostarcie niepotrzebny, łączy się z siecią poza twoją kontrolą. Jak usuniesz, to jedyny mankament bedzie taki, że będziesz musiał pobierać aktualizacje Javy ręcznie. Ale nie wychodzą zbyt często, więc raczej to niepotrzebne.

Usuniesz to tak:

Start=>Uruchom=>msconfig , tam w zakładce "Uruchamianie" usuwasz zaznaczenie przy tych procesach.

Jeśli dobrze widzę, to nie masz żadnego firewalla. Zainstaluj jakiś.

Poza tym polecałbym ServicePack dla Windowsa i aktualizacje IE.


(Magik) #6

Ponieważ Comend@nte ma rację co do procesu wuauclt.exe, post musq

usuwam jako nie pomagający, lecz szkodzący.

musq , poczytaj o tym procesie

http://www.neuber.com/taskmanager/process/wuauclt.exe.html

i pamiętaj - zanim udzielisz porady, sprawdź dokładnie.

Kolejne posty również usuwam, ponieważ :

pierwszy post Comend@nte nie ma punktu odniesienia po usunięciu "porady" musq

ostatnie dwa posty to wymiana "uprzejmości", a to robimy na PW, nie publicznie.