Prosba o sprawdzenie loga


(Ptrzosik) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:32:58, on 2005-03-28

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\IExplore327.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\mIRC\mirc.exe

D:\programy\mIRC\mirc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Przemek\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [iExplorer7 Java Scripting] IExplore327.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [iExplorer7 Java Scripting] IExplore327.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [iExplorer7 Java Scripting] IExplore327.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{32A7D592-7090-4E44-A688-27D7CAF0A2F6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{32A7D592-7090-4E44-A688-27D7CAF0A2F6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Hardware Clock Driver (hwclock) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\hwclock.exe


(Dzony) #2

Chyba czysto :wink:

Ale radzę Ci ręcznie skonfigurować połączenie Neostraday


(Ptrzosik) #3

raczje nie jest czysto bo programik od neo ciagle pokazuje ze sa wysylane i odbierane jakies informacje z internetu a pozatym net wolno dziala a sam nic nie sciagam :/. Niepamietam tez niestety jak sie robilo polaczenie do neo wlasne


(Dzony) #4

Programik od neo jest naszpikowany bugami. A koledzy kiedyś podawali linki do instrukcji takiej konfiguracji ale ja go niestety nie pamiętam.

a może przekroczyłeś dozwolony transfer :slight_smile:


(Misterdam) #5

IE ma wpis IEXPLORE.EXE w windowsie.

Jeżeli tego nie znasz to do wywalenia.


(Ptrzosik) #6

(Krzysieknd2) #7

Proponowałbym Ci wgrać SP2


(Damian) #8

IMHO do wywalenia:

Ręcznie:

C:\WINDOWS\System32\hwclock.exe

W hijacku:

C:\WINDOWS\System32\IExplore327.exe

O4 - HKLM..\Run: [iExplorer7 Java Scripting] IExplore327.exe

O4 - HKCU..\Run: [iExplorer7 Java Scripting] IExplore327.exe

O23 - Service: Hardware Clock Driver (hwclock) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\hwclock.exe

To odznaczasz w start>>>Uruchom>>>Msconfig>>>uruchamianie:

O4 - HKLM..\RunServices: [iExplorer7 Java Scripting] IExplore327.exe


(boczi) #9

Opis konfiguracji ręcznej neostrady:

http://www.neostrada.info/instalacja.php

http://www.turbokrecik.info

http://www.autoconnect.prv.pl