Prośba o sprawdzenie loga


(Jamagic) #1

Witam, net mi coś zamula i od czasu do czasu windows, możecie sprawdzić mi log?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:01:34, on 2008-04-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\lxctcoms.exe

C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lexmark 5400 Series\lxctmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Catcher Class - {ADECBED6-0366-4377-A739-E69DFBA04663} - C:\Program Files\Moyea\FLV Downloader\MoyeaCth.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [lxctmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 5400 Series\lxctmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 5400 Series Fax Server] "C:\Program Files\Lexmark 5400 Series\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link - file://C:\Program Files\Offline Explorer Enterprise\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page - file://C:\Program Files\Offline Explorer Enterprise\Add_AllO.htm

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: lxct_device - - C:\WINDOWS\system32\lxctcoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


--

End of file - 3616 bytes

(Taaz4) #2

Log czysty. :slight_smile:

Daj loga z ComboFix (instrukcja: viewtopic.php?f=16&t=36654)


(Agatonster) #3

jamagic ,

Tak długi staż i nie czytasz tematów przyklejonych w Ogłoszeniach działu ? :?

Zobacz temat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie.

W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu