Prośba o sprawdzenie loga


(hindus) #1

Nie wiem jakim cudem zainstalował mi sie WebSiteViewer i zaczęły się kłopoty. Wiedziałem że wlazł, więc natychmiast przeszedłem do Menadżera Urządzeń i próbowałem zamknąć aplikację, potem proces, następnie wywaliłem program exe i miałem nadzieję że wystarczy wywalić pewnego 125017.dlr i po kłopocie. Ale gdy tylko wchodziłem jako Administrator (WinXP) wieszał się system. Zostało konto bez pozwoleń administratorskich, co i tak uważam za zrządzenie losu...

Przeczytałem o HijackThis i oto przytaczam log z nadzieją że mi pomożecie...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:21:08, on 2005-04-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\system32\init32m.exe

C:\WINDOWS\System32\sstray.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\System32\Services\{DFF05E29-8D51-4E41-BC34-D743B8F9EE75}\SVCHOST.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe

C:\Program Files\WebSiteViewer\125017.dlr

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\Kbeofejg.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\GOEBFF~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.219\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\notepad.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://81.222.131.49/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://81.222.131.49/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://81.222.131.49/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://81.222.131.49/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://81.222.131.49/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://81.222.131.49/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.dialeradmin.com/cgi-bin/err4.cgi?prog=ldr&ver=4.000&code=2&info=0,2ee7&aid=125017&skid=&langid=&winver=Windows+NT+5.1;2600;6.0.2600.0000&ci=1-12

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe init32m.exe

O2 - BHO: MyWay Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C:\Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: (no name) - {C04192F2-5960-59E0-128F-76E2995677B3} - C:\WINDOWS\System32\jrndcddl.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [TCASUTIEXE] TCAUDIAG.exe -off

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [host] C:\WINDOWS\system32\hosts.vbs

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Service Host] C:\WINDOWS\System32\Services\{DFF05E29-8D51-4E41-BC34-D743B8F9EE75}\SVCHOST.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0\bin\npjpi140.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0\bin\npjpi140.dll

O12 - Plugin for .fpx: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .ivr: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59 (HKLM)

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/21b3999aae1554591e21/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://80.51.123.131/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab?refid=2732

O16 - DPF: {AF087E66-838E-4A97-8A0B-0DDDA5DEA239} (OTAutoInstall Class) - https://trials.endeavors.com/autodesk/acad2005/clientdownloads/OTAI.CAB

O16 - DPF: {C36661D7-3590-45B1-80B5-520839E94DAD} (MaxisSimCity4PatcherX Control) - http://simcity.ea.com/update/MaxisSimCity4PatcherX.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: drct16 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\drct16.dll

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O21 - SSODL: Web Event Logger - {7CFBACFF-EE01-1231-ABDD-416592E5D639} - C:\WINDOWS\System32\Ecejkl32.dll

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: DefWatch - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe (file missing)

O23 - Service: KLBLMain - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Backdoor.Haxdoor wersja D

Sposób usunięcia jestTUTAJ

Pliki na czerwono usuń ręcznie z dysku

Nie jestem pewien tego ale narazie zrób to co kazałem wyżej i wklej nowego loga a zobaczymy co dalej robić


(Musg) #3

stary łatwo nie bedzie oj nie jest tu strasznie namieszane

zacznij od wylaczenia przywracania systemu wejdz wtryb awaryjny f8 i usuwasz najpierw recznie z systemu:

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

dalej hijackiem zafixuj:

dodatkowo to wywalasz recznie---SVCHOST.EXE

nastepnie sciagnij ten program:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... ost&id=459

i wywalasz:

nastepnie usuwasz:

to sa chyba stare wpisy od symanteca wiec tez kasacja:

dodatkowo wywalasz:

recznie z systemu:drct16.dll

recznie z systemu:

NavLogon.dll

dalej sp2 koniecznie ---firewall --koniecznie

i daj log ---ale jest ciezko :smiley:


(hindus) #4

Dobra, już działa coś niecoś :slight_smile:

pliki init32m.exe, NavLogon.dll i drct16.dll nie zostały skasowane z powodu odmowy dostępu.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:52:30, on 2005-04-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\sstray.exe

C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe

C:\Documents and Settings\Marek\Dane aplikacji\seoe.exe

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Marek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.562\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchAssistant = http://www.sharempeg.com/find/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,CustomizeSearch = http://www.sharempeg.com/find/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://www.sharempeg.com/find/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.sharempeg.com/find/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [TCASUTIEXE] TCAUDIAG.exe -off

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Sbta] C:\Documents and Settings\Marek\Dane aplikacji\seoe.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Scaqo] C:\WINDOWS\System32\w?aclt.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0\bin\npjpi140.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0\bin\npjpi140.dll

O12 - Plugin for .fpx: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .ivr: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59 (HKLM)

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/21b3999aae1554591e21/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://80.51.123.131/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {AF087E66-838E-4A97-8A0B-0DDDA5DEA239} (OTAutoInstall Class) - https://trials.endeavors.com/autodesk/acad2005/clientdownloads/OTAI.CAB

O16 - DPF: {C36661D7-3590-45B1-80B5-520839E94DAD} (MaxisSimCity4PatcherX Control) - http://simcity.ea.com/update/MaxisSimCity4PatcherX.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: drct16 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\drct16.dll

O21 - SSODL: Web Event Logger - {7CFBACFF-EE01-1231-ABDD-416592E5D639} - C:\WINDOWS\System32\Ecejkl32.dll (file missing)

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: DefWatch - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe (file missing)

O23 - Service: KLBLMain - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe

(Musg) #5

panie marek lecimy dalej:

wywalasz recznie:

seoe.exe

hijackiem fixujesz:

wywal:

seoe.exe

w?aclt.exe z pytajnikiem

*2 sztuki

kuz ci podał jak wywalic:

i jesli nie uzywasz nortona to raz jeszcze ciachnij:

i zostaje jeszcze to:

sprobuj to wywalic w ten sposob:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... c=15989#24

rozpisany na czesci--znajdziesz tez sposob wywalenia

i dajesz log


(Kuz5) #6

A zajrzałeś pod link który ci podałem nie bedzie tak prosto z nim

Ten plik nie ruszaj musze znaleść wiarygodne info na jego temat

Skożystaj z programu Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżke do pliku który chcesz usunąć :np.

C:\WINDOWS\SYSTEM32**** drct16.dll

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)


(Gutek) #7

To nic nie da musi skorzystać z pomocy, jak usunać: Backdoor.Haxdoor wersja D :stuck_out_tongue:


(hindus) #8
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:37:16, on 2005-04-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\sstray.exe

C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Opera\Opera.exe

C:\DOCUME~1\Marek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.562\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [TCASUTIEXE] TCAUDIAG.exe -off

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0\bin\npjpi140.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0\bin\npjpi140.dll

O12 - Plugin for .fpx: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .ivr: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/21b3999aae1554591e21/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://80.51.123.131/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {AF087E66-838E-4A97-8A0B-0DDDA5DEA239} (OTAutoInstall Class) - https://trials.endeavors.com/autodesk/acad2005/clientdownloads/OTAI.CAB

O16 - DPF: {C36661D7-3590-45B1-80B5-520839E94DAD} (MaxisSimCity4PatcherX Control) - http://simcity.ea.com/update/MaxisSimCity4PatcherX.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: drct16 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\drct16.dll

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: KLBLMain - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Te wpisy Symantecu i Nortona nie chcą się sfixować. :wink:


(Musg) #9

mowilem Ci ze bedzie ciezko.Ale masz wykonac wszystko to co napisalismy ci powyzej.

Cierpliwosci-system masz bardzo zainfekowany

Walcz z 020 bo dalej masz :smiley:

I nie spiesz sie tylko czytaj jak wywalic:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=12510


(Gutek) #10

napisałem wyzej co masz zobić aby się Backdoor.Haxdoor wersja D pozbyć :stuck_out_tongue:


(hindus) #11
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:02:09, on 2005-04-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

D:\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Marek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.422\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [TCASUTIEXE] TCAUDIAG.exe -off

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0\bin\npjpi140.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0\bin\npjpi140.dll

O12 - Plugin for .fpx: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .ivr: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/21b3999aae1554591e21/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://80.51.123.131/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {AF087E66-838E-4A97-8A0B-0DDDA5DEA239} (OTAutoInstall Class) - https://trials.endeavors.com/autodesk/acad2005/clientdownloads/OTAI.CAB

O16 - DPF: {C36661D7-3590-45B1-80B5-520839E94DAD} (MaxisSimCity4PatcherX Control) - http://simcity.ea.com/update/MaxisSimCity4PatcherX.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: KLBLMain - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Tylko pliki drct16.dll i mszx23.exe nie chcą się usunąć :?


(Kuz5) #12

Log jest czysty

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

Zainstaluj sp2


(Musg) #13

czysto-chyba :slight_smile:

uzywasz nortona czy kasperskiego?

Jeszcze brakuje Ci firewalla

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=84

i sciagnij sobie jeszcze :

http://www.microsoft.com/poland/windows ... fault.mspx

oraz pozamykaj porty:

http://www.amnezja.org/pl/html/modules. ... e&sid=1509


(Gutek) #14

Odnstaluj idiotycznego QuickTime'a. W zamian oferuję lżejszy, chudszy ale z wszystkimi potrzebnymi kodekami quicka: Quick Alternative :stuck_out_tongue:

LOG OK a to co

nie firewall??? :stuck_out_tongue:


(hindus) #15

TO jest firewall :slight_smile:

Używam Kasperskiego.

A QuickTime'a... jeszcze zobaczę :wink:

Porty zamknięte.

Serdecznie dziękuję za odratowanie mojego PeCeta! Jesteście Wielcy :smiley:


(Musg) #16

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

no jacha :smiley: :smiley:

przepraszam ,ale mecz i logi ,logi i mecz :smiley:

prosze o wybaczenie-hindus :slight_smile:

firewall masz przedni :smiley: