Prosba o sprawdzenie loga


(Melerxp) #1

Czy moglby ktos rzucic na to okiem?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:52:04, on 2005-05-08

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 SP4 (5.00.2920.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINNT\Mixer.exe

C:\Program Files\Gamma adjuster\GammaAdjuster.exe

D:\Programy\framxpro\FreeRAM XP Pro 1.40.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.863\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\programy\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [GammaAdjuster] C:\Program Files\Gamma adjuster\GammaAdjuster.exe

O4 - HKCU..\Run: [EdHTML] D:\programy\EdHTML v5.0\EdHTML.exe /none

O4 - HKCU..\Run: [FreeRAM XP] "D:\Programy\framxpro\FreeRAM XP Pro 1.40.exe" -win

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{434D1FFF-086B-4281-8F2A-19646B7DDA38}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINNT\system32\oodag.exe


(Korn Ik5) #2

Chyba gra. Niech ktoś jeszcze srawdzi.


(Musg) #3

brak aktualizacji i zmien przegladarkę

rowniez zainstaluj firewalla

:smiley: :smiley:


(Melerxp) #4

Korzystam z Firefoxa

Firewalla mam na drugim kompie z ktorego mam udostepniane polaczenie.


(Qbek50) #5

ok :smiley:


(Melerxp) #6

Dzieki za sprawdzenie :*