Prośba o sprawdzenie loga


(Morbold) #1

Od kilku dni pojawiaja mi się popupy z reklamami i komunikaty po angielsku. Ich treść dotyczy tego że mój komputer jest zarażony spyware itp. Na pewno nie są to komunikaty antywirusa. Ad-aware, spybot i CWShredder nic nie wykrywają. Proszę o sprawdzenie poniższego loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:31:52, on 2005-06-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\stchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\spool.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\winldra.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\WebTrap.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Opera7.54\Opera.exe

C:\Documents and Settings\xxx\Pulpit\sciagniete\progs\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - C:\WINDOWS\System32\tjoyg.dll (file missing)

O2 - BHO: Internet Explorer Hot Fix - {1DF23BCA-A166-49E1-8D35-CF59C51387F6} - C:\WINDOWS\System32\dfrfp.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {B75F75B8-93F3-429D-FF34-660B206D897A} - C:\WINDOWS\System32\zolker001.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - C:\WINDOWS\System32\tjoyg.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptax

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Print Spooler] C:\WINDOWS\System32\spool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\System32\winldra.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AVP] C:\WINDOWS\System32\8483250.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c5.cab

O16 - DPF: {24311111-1111-1121-1111-111191113457} - file://c:\eied_s7.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\ex.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{872A3D0E-EA7F-45CC-B1CC-561A55691F45}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F670ABC1-3D8A-4522-A448-4268F527D078}: NameServer = 69.50.184.84,195.225.176.37

O17 - HKLM\System\CS1\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 69.50.184.84,195.225.176.37

O17 - HKLM\System\CS2\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 69.50.184.84,195.225.176.37

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 69.50.184.84,195.225.176.37

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evx (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: stchost.exe (moto) - Unknown owner - C:\WINDOWS\stchost.exe

O23 - Service: PC-cillin PersonalFirewall (PCCPFW) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe

O23 - Service: Trend NT Realtime Service (Tmntsrv) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe

(Musg) #2

wylacz przywracanie systemu w xp i wejdz w tryb awaryjny

najpierw usun:

sciagnij:

http://www.resplendence.com/reglite

Uruchom edytor w pole Address wklejj ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go. zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} -usun.Wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką wywalasz i z prawokliku kasujesz wpisy.

dalej do usuniecia:

na koniec jeszcze to do usuniecia i dajesz log do sprawdzenia:

wejdz>>> Start > Uruchom >wpisz>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz

ten proces>>>(moto)

Otwierasz HijackThis >>> Misc Tools >>> Delete NT Service >>> wklepujesz(moto) >>> zawierdzasz. Potem ten wpis usuwasz hijackiem


(Kuz5) #3

Są to DNS rootkita także na wszelki wypadek proponuje zapuścić programik :arrow: remv3


(Morbold) #4

Dzięki za pomoc. Miałem tylko problem z tym procesem (moto), ponieważ nie było go w services.msc (chyba że źle zrozumiałem twoją poradę).

Obecny log wygląda tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:02:33, on 2005-07-01

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\stchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\WebTrap.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Opera7.54\Opera.exe

C:\Documents and Settings\xxx\Pulpit\sciagniete\progs\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hgqhp.exe] C:\WINDOWS\System32\hgqhp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\System32\winldra.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{872A3D0E-EA7F-45CC-B1CC-561A55691F45}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: stchost.exe (moto) - Unknown owner - C:\WINDOWS\stchost.exe

O23 - Service: PC-cillin PersonalFirewall (PCCPFW) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe

O23 - Service: Trend NT Realtime Service (Tmntsrv) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe

Program wykrył plik msi.dll. Skasować?


(Musg) #5

do usuniecia masz jeszcze :

pogrubione usuwasz recznie z dysku reszte hijackiem

i raz jeszcze trzeba zrobic powtorke z wpisem 023:

wejdz>>> Start > Uruchom >wpisz>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz

ten proces>>> stchost.exe (moto)

Otwierasz HijackThis >>> Misc Tools >>> Delete NT Service >>> wklepujesz stchost.exe (moto)

>> zawierdzasz.

nastepnie sciagasz program:

http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php

sposob uzycia:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej kolejno sciezki:(restart dopiero po 3 sciezce)

C:\WINDOWS\stchost.exe

C:\WINDOWS\System32\hgqhp.exe

C:\WINDOWS\System32\winldra.exe

po wklejeniu tych sciezek program zapyta sie o restart i zgodzisz sie

i kontrolnie log