Prosba o sprawdzenie loga


(Nasiek) #1

witam od jakiegos czasu zaczol nawiedzac mnie komunikat :

Confirm

This call is not free , this call involves dialing a premium rate number , the cost is 3.66 PLN min

nie wiem jak sie tego pozbyc ...

o to moj Log :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:56:39, on 2005-07-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\windows\system32\temp532.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\about.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - C:\Program Files\ShareazaPlus\Plugins\RazaWebHook.dll (file missing)

O2 - BHO: CLSID Support Dll - {32978850-02C0-4F0F-A5E6-C22FB04423FC} - C:\WINDOWS\system32\clsidcore.dll

O2 - BHO: (no name) - {448BBE4E-8601-4182-AF89-D32E57F490C3} - C:\WINDOWS\system32\hmfcgk.dll (file missing)

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll (file missing)

O2 - BHO: &EliteSideBar - {ED103D9F-3070-4580-AB1E-E5C179C1AE41} - C:\WINDOWS\EliteSideBar\EliteSideBar 08.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - C:\Program Files\ReGetDx\iebar.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" \s

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [checkrun] C:\windows\system32\elitelgp32.exe

O4 - HKLM..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" \tray

O4 - Global Startup: AudioDeck.lnk = C:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res:\C:\Program Files\ShareazaPlus\Plugins\RazaWebHook.dll\3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res:\C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE\3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {82F2D6B2-6C58-4404-A930-9DB0FD90D4B1} (Driver_Detective_v43_Non_Member.DD_v43) - http:\www.drivershq.com\cab\prod\Driver_Detective_v43_Non_Member.CAB

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe


(boczi) #2

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Kasacja plików pogrubionych. Szukasz ich także w ukrytych. Najlepiej usuwać KillBoxem:

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

Info:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).

C:\WINDOWS\system32\ cmdk32.exe

C:\windows\system32\ temp532.exe

C:\WINDOWS\system32\ clsidcore.dll

C:\windows\system32\ elitelgp32.exe

W Dodaj/Usuń programu szukasz EliteSideBar, jeśli nie będzie, kasacja całęgo folderu:

C:\WINDOWS\ *EliteSideBar*

Kasacja z Hijacka:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\about.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

  	R3 - Default URLSearchHook is missing

  	O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - C:\Program Files\ShareazaPlus\Plugins\RazaWebHook.dll (file missing)

  	O2 - BHO: (no name) - {448BBE4E-8601-4182-AF89-D32E57F490C3} - C:\WINDOWS\system32\hmfcgk.dll (file missing)

  	O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll (file missing)


  	O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - C:\Program Files\ReGetDx\iebar.dll (file missing)

Następnie, zrób skan programami:

:arrow: PestPatrol

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.4

:arrow: Ad-aware SE Personal

:arrow: CWShredder

Opróżnij katalog TEMP i Prefetch znajdujące się w folderze systemowym Windows.


(Musg) #3

obowiazkowo stosujesz :

http://www.simplytech.it/ETRemover/


(Nasiek) #4

nie mam na dysku tych folderow, plikow :

C:\WINDOWS\EliteSideBar\

C:\windows\system32\elitelgp32.exe

C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

A jak usunalem plik :

C:\windows\system32\temp532.exe

killboxem jak kazales postepujac wedlug twoich wskazowek w trybie awaryjnym z wylaczonym przywracaniem systemu to ten plik ponownie mi sie pojawil po restarcie systemu, ktory nastapil wtedy gdy usunalem ten plik killboxem


(boczi) #5

To najpierw użyj tego:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=1193&t=84

i zamknij porty robaków.

I usuwaj przez KillBox.

I skorzystaj później z linka musga - do elitesidebar.


(Kuz5) #6

Bo pewnie użyłeś programu który podał musg


(Nasiek) #7

Spoko nareszcie sie udalo !!


(Kuz5) #8

Zapodaj nowego loga a zobaczymy czy napewno się udało.


(Nasiek) #9

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:20:53, on 2005-07-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\about.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - C:\Program Files\ShareazaPlus\Plugins\RazaWebHook.dll (file missing)

O2 - BHO: CLSID Support Dll - {32978850-02C0-4F0F-A5E6-C22FB04423FC} - C:\WINDOWS\system32\clsidcore.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {448BBE4E-8601-4182-AF89-D32E57F490C3} - C:\WINDOWS\system32\hmfcgk.dll (file missing)

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll (file missing)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - C:\Program Files\ReGetDx\iebar.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: AudioDeck.lnk = C:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\ShareazaPlus\Plugins\RazaWebHook.dll/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {82F2D6B2-6C58-4404-A930-9DB0FD90D4B1} (Driver_Detective_v43_Non_Member.DD_v43) - http://www.drivershq.com/cab/prod/Drive ... Member.CAB

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe


(boczi) #10

Wszystko w tryb. awar. z wył. przywr. systemu.

Kasujesz jeszcze:

C:\WINDOWS\system32\ cmdk32.exe

Najlepiej KillBoxem.

Kasacja z programu Hijackthis:

Zaptaszasz i klikasz na wybranym Fix.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\about.htm

 	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

  	R3 - Default URLSearchHook is missing

  	O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - C:\Program Files\ShareazaPlus\Plugins\RazaWebHook.dll (file missing)

  	O2 - BHO: CLSID Support Dll - {32978850-02C0-4F0F-A5E6-C22FB04423FC} - C:\WINDOWS\system32\clsidcore.dll (file missing)

  	O2 - BHO: (no name) - {448BBE4E-8601-4182-AF89-D32E57F490C3} - C:\WINDOWS\system32\hmfcgk.dll (file missing)

  	O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll (file missing)

  	O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - C:\Program Files\ReGetDx\iebar.dll (file missing)

  	O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\ShareazaPlus\Plugins\RazaWebHook.dll/3000

A to kasujesz po usunięciu KillBoxem cmdk32.exe:

O4 - HKLM\..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

I nowy log po czynnościach!

Zastosuj się do wszystkiego, co podałem.


(Nasiek) #11

nie mam pliku : cmdk32.exe

mam tylko pliki :

cmd

cmdl32.exe


(Kuz5) #12

Musi być usuń go programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\WINDOWS\system32**** cmdk32.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

A jak nie tak to Naredzia => Opcje Folderów => Widok => Pokaż ukryte pliki i foldery i dopiero go szukaj


(boczi) #13

cmdl32.exe - czy to na pewno poprawna nazwa pliku? CMDL? Jeśli tak, skasuj.

Kasuj pliki KillBoxem, jak to się robi napisałem wcześniej. Szukaj w ukrytych jeśli chcesz go znaleźć ręcznie.


(Nasiek) #14

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:43:46, on 2005-07-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: AudioDeck.lnk = C:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {82F2D6B2-6C58-4404-A930-9DB0FD90D4B1} (Driver_Detective_v43_Non_Member.DD_v43) - http://www.drivershq.com/cab/prod/Drive ... Member.CAB

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

To jest log jak zrobilem hijackiem wedlug zalecen bocziego


(boczi) #15

C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

Dalej siedzi :frowning:

kuz5 napisał łopatlogicznie, jak to zrobić.

O4 - HKLM..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

Reszta jest OK...


(Kuz5) #16

Zostało jeszce to:

Zrób tak i powiedz jakie są tego efekty:


(Nasiek) #17

mam wlaczona opcje pokaz ukryte pliki i foldery i nie ma tam pliku o nazwie:

cmdk32.exe

tylko jest plik, jak juz wczesniej wspomnialem o nazwie :

cmdl32.exe

Złączono Posta : 11.07.2005 (Pon) 22:47

oki kuz5 sprawdze zaraz z wklejeniem sciezki i napisze jakie beda efekty

Złączono Posta : 11.07.2005 (Pon) 22:54

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:55:09, on 2005-07-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: AudioDeck.lnk = C:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {82F2D6B2-6C58-4404-A930-9DB0FD90D4B1} (Driver_Detective_v43_Non_Member.DD_v43) - http://www.drivershq.com/cab/prod/Drive ... Member.CAB

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{5528B6F3-66F5-442A-A51C-65B5E43DEBE0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

To najnowszy log jakiego zrobilem zaraz po zrobieniu tego co mowiliscie, powinien byc wporzadku, bo ja nie widze juz tam:

O4 - HKLM..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe


(Kuz5) #18

No i log jest czysty :wink:


(Nasiek) #19

Nareszcie sie doczekalem :smiley: Jeszcze raz z gory dzieki za wszystko !!