Prośba o sprawdzenie loga


(Mumiki) #1

bardzo prosze o sprawdzenie tego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:40:02, on 2005-07-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\xxxxxxx\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://hot-searches.com/index.php?v=6&aff=7928247

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1111323720234

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CFC28E12-2B92-49B0-8941-DF681209BEA3}: NameServer = 194.24.244.3,194.24.244.4

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

dziękuję i pozdrawiam :smiley:


(boczi) #2

Log czysty, kosmetyczna kasacja:

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

Kosmetyka

Z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) z zakładki Uruchamianie możesz poodznaczać:

NeroCheck.exe

jusched.exe

qttask.exe

ctfmon.exe

OSA.EXE

Czy masz jakiś problem z systemem, że wklejasz loga? :?


(Mumiki) #3

coś właśnie muli hmmmm

dzięki!


(boczi) #4

Lektura - optymalizacja systemu:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989