Prośba o sprawdzenie loga!


(Qdlicz) #1

Witam!

Mam prośbe: sprawdzi ktoś loga ??

Bo komp chodzi jak "czołg" :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:05:15, on 2005-09-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - Startup: UniSpiker-2.2.lnk = C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.2\uni_spiker-2.2.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Qbek50) #2

log ok :slight_smile:


(Kuz5) #3

Log masz czysty


(Qdlicz) #4

:frowning: Nawet nie mogłem wchodzić tutaj na forum bo sie tak długo ładowało że się nie da. Chciałem sobie Spybot’a zainstalowac, ale nie da się skanować systemu, dopuki się nie uaktualni, a transfer był taki wolny (1 kb/s a później 333 bajty /s ). I tak było przy wszystkim.

Zrobiłem formata i komp chodzi świetnie, ale z netem coś nie tak (jest dużo lepiej niż przed formatem). Muszę jutro z adminem pogadać . :frowning: