Prosba o sprawdzenie loga


(Mako1234) #1

Weszlem na jakas tam strone i porobily mi sie w IE jakies go*** typu "Remove Toolbar; serch; gamblink" iitp.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:55:32, on 2005-09-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Gry\Counter Strike Condition Zero\Steam\Steam.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

c:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - C:\WINDOWS\System32\pccxw.dll

O2 - BHO: WHttpHelper Class - {9896231A-C487-43A5-8369-6EC9B0A96CC0} - C:\WINDOWS\System32\WStart.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - C:\WINDOWS\System32\pccxw.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NTCommLib3] C:\WINDOWS\System32\NTCommLib3.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Aware.exe" "+b1"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{362B3D07-6312-445B-9917-115EAD671626}: NameServer = 85.255.113.146,85.255.112.23

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{77E7A5C9-6D1D-4ACC-A398-B7BB3281B48F}: NameServer = 85.255.113.146,85.255.112.23

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{362B3D07-6312-445B-9917-115EAD671626}: NameServer = 85.255.113.146,85.255.112.23

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Znasz to zostawiasz nie znasz usuwasz

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Zainstaluj sp2