Prośba o Sprawdzenie Log'a


(Nautim123) #1

Proszę o sprawdzenie nie wiem o co chodzi robie to przez http://www.cscenter.pl/baza_poradnikow_do_counter_strike_1_6/9214-wysokie_pingi_w_grze_rozwiazania.html

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:32:15, on 2011-08-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

e:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Valve\Steam\steam.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Autostart\xe0304.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

E:\Program Files\PLAY ONLINE\PLAY ONLINE.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

d:\program files\valve\steam\steamapps\drywsko\counter-strike\hl.exe

D:\Program Files\Valve\Steam\GameOverlayUI.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast5] e:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [VVSN] C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU..\Run: [steam] "D:\Program Files\Valve\Steam\steam.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: xe0304.exe

O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{24B60CA8-065A-4396-83B4-270BEC0E047C}: NameServer = 89.108.195.20 217.17.34.10

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{24B60CA8-065A-4396-83B4-270BEC0E047C}: NameServer = 89.108.195.20 217.17.34.10

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{24B60CA8-065A-4396-83B4-270BEC0E047C}: NameServer = 89.108.195.20 217.17.34.10

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - e:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - e:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - e:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 5384 bytes


(Spandau) #2

Jest infekcja potrzebne raporty OTL instrukcja otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html


(Agatonster) #3

Nautim ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Wklejanie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.