Prośba o sprawdzenie loga


(Jedno Oko Na Maroko) #1

Bardzo prosze o sprawzdenie loga ponieważ mam tapete z napisem "Spyware infection", a nie wiem co dokładnie mam usunąć, z góry bardzo dziękuje :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:36:48, on 2005-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Delux\PS2 Keyboard English Edition 2.0\kb_2k.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 193.219.28.146:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Norton Personal Firewall - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: CoTGT_BHO Class - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] "C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe" -t

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SNInstall] C:\WINDOWS\tool2.exe

O4 - Global Startup: PS2 Keyboard English Edition 2.0.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D5C4D1E9-F82A-4DE0-A9DA-F1BB9A81E77B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: CPUCooLServer Service (CPUCooLServer) - Unknown owner - C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Gutek) #2

Tapeta SpySheriff poczytaj jak ją usunąć


(Jedno Oko Na Maroko) #3

Gutek2222 , a to

O2 - BHO: CoTGT_BHO Class - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file) 

O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe 


O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe 


O4 - HKCU\..\Run: [SNInstall] C:\WINDOWS\tool2.exe

jak usunąć, normalnie ??, czy w trybie awaryjnym :?:


(Kuz5) #4

Pliki na czerwono usuwasz ręcznie z dysku a wpisy w HijackThis, wszystkie czynności wykonujesz oczywiście w trybie awaryjnym


(Gutek) #5

Dostałeś linka ten czerwony http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=31936 - masz tam instrukcję - usuwanie na pewno w trybie awaryjnym :wink:


(Jedno Oko Na Maroko) #6

sory ze was tak męcze, ale więcej wirusów, trojanów nie ma ??


(Gutek) #7

Jak skończysz daj nowy LOG na razie nie ma i mam nadzieje że nie będzie :wink:


(Koks497) #8

zainstaluj SP2 !!


(Jedno Oko Na Maroko) #9

chciałem, tylko mam zmienionego kernela i musze sie pomęczyć troche bo inaczej błędy wyskakują :confused:

nowy LOG

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:45:09, on 2005-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Delux\PS2 Keyboard English Edition 2.0\kb_2k.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 193.219.28.146:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Norton Personal Firewall - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] "C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe" -t

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: PS2 Keyboard English Edition 2.0.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D5C4D1E9-F82A-4DE0-A9DA-F1BB9A81E77B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: CPUCooLServer Service (CPUCooLServer) - Unknown owner - C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

jak włączyłem w trybie awaryjnym, to nie było 2 rzeczy

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [SNInstall] C:\WINDOWS\tool2.exe

Dopiero w normalnym trybie to wyłączyłem


(Gutek) #10

LOG OK

te woisy nie powinny się juz pokaywać


(Jedno Oko Na Maroko) #11

a czemu mi poczta teraz muli na InternatExplorer ??


(Gutek) #12

Daj LOG z Silent Runners


(Jedno Oko Na Maroko) #13
"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SpybotSD TeaTimer" = "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" ["Safer Networking Limited"]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"MKS_MENU" = "C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe" ["MKS Sp. z o.o."]

"eDonkey2000" = ""C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe" -t" [null data]

"Smapp" = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"ABREGMON" = "C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe" ["ArcaBit"]

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"HP Software Update" = ""C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)

                    \StubPath = ""C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe" "C:\Program Files\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49}\(Default) = "Idea2 SidebarBrowserMonitor Class"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll" ["Idea2"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1}\(Default) = "Norton Personal Firewall"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" [file not found]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = "IeCatch2 Class"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{ED65AB21-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}" = "Mobile"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Siemens AG\Data Exchange Software\DESShellExt.dll" ["Siemens AG"]

"{ED65AB22-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}" = "Mobile ContextMenuHandler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Siemens AG\Data Exchange Software\DESShellExt.dll" ["Siemens AG"]

"{ED65AB23-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}" = "Mobile PropertySheetHandler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Siemens AG\Data Exchange Software\DESShellExt.dll" ["Siemens AG"]

"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "PhoneBrowser"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

"{FBFE7864-D495-41f0-B7DC-4BB601CC295E}" = "Contact View"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\ContactView.dll" ["Nokia"]

"{C0C4375A-5B72-4efe-929D-3B848C3A1E91}" = "Message View"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\MessageView.dll" ["Nokia"]

"{F2185E5D-720E-4956-90D9-75F6AC141575}" = "Idea2 SidebarIconHandler Class"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll" ["Idea2"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir\(Default) = "{CC4245C0-D511-11D0-8918-444553540000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MKS\Bin\MkSShell.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir\(Default) = "{CC4245C0-D511-11D0-8918-444553540000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MKS\Bin\MkSShell.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Marcin\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Marcin" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"PS2 Keyboard English Edition 2.0" -> shortcut to: "C:\Program Files\Delux\PS2 Keyboard English Edition 2.0\kb_2k.exe" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 12

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\ = "&Badanie" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{FE54FA40-D68C-11D2-98FA-00C0F0318AFE}\ = "Real.com" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{09FE188B-6E85-479E-9411-51FB2220DF80}\

"ButtonText" = "Subscribe in Desktop Sidebar"

"MenuText" = "Subscribe in Desktop Sidebar"

"CLSIDExtension" = "{45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll" ["Idea2"]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


ArcaBit NetMonitor, ABNetMon, "C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe" ["ArcaBit sp. z o.o."]

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

CPUCooLServer Service, CPUCooLServer, ""C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe"" [null data]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

MkS_Scan, MkS_Scan, "C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe" [empty string]

MkS_Vir Monitor, MksVirMonSvc, "C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe" [empty string]

MkSUpdateInt, MkSUpdateInt, "C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe" ["MkS Sp. z o. o."]

Sentinel Protection Server, SentinelProtectionServer, "C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe" ["SafeNet, Inc"]

SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."]

StyleXPService, StyleXPService, ""C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe"" [empty string]

WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzsnt10\Driver = "hpzsnt10.dll" ["HP"]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 53 seconds, including 11 seconds for message boxes)

prosze :smiley:


(Gutek) #14

Kurcze LOG OK


(Jedno Oko Na Maroko) #15

Gutek2222 , a może zrobić jeszcze jakimś innym programem loga??


(Gutek) #16

Mówisz muli a inna przeglądarka muli?