Prosba o sprawdzenie loga


(Carlos100) #1

Witam,

Od wczoraj mam zwale z kompem... Co chwila wyskakuja mi popupy a panta antywirus co chwile wyrzuca mi komunikat o znalezieniu wirusa Trj/Qhost.Y

Po zeskanowaniu kompa wieloma programami nadal mam problemy. Powoli zaczynam sie poddawac... Pomocy.

Dzieki

Oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 4:39:39 AM, on 10/27/2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\Wintab32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\FIREWALL\PNMSRV.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Hello\Hello.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\apvxdwin.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\SRVLOAD.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\WebProxy.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\psimreal.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\avciman.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=EN_US&c=Q304&bd=presario&pf=laptop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =  

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PicasaNet] "C:\Program Files\Hello\Hello.exe" -b

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\ArcSoft\Media Card Companion\MCC Monitor.exe

O4 - Global Startup: Quicken Scheduled Updates.lnk = C:\Program Files\Quicken\bagent.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - C:\PROGRA~1\AIM\aim.exe

O9 - Extra button: Share in Hello - {B13B4423-2647-4cfc-A4B3-C7D56CB83487} - C:\Program Files\Hello\PicasaCapture.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Share in H&ello - {B13B4423-2647-4cfc-A4B3-C7D56CB83487} - C:\Program Files\Hello\PicasaCapture.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=EN_US&c=Q304&bd=presario&pf=laptop

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: Extensions - C:\WINDOWS\system32\e002lado1d0c.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - PANDA SOFTWARE - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\FIREWALL\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsImSvc.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe

O23 - Service: Wintab32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Wintab32.exe

Złączono Posta : 27.10.2005 (Czw) 8:01

Nikt nie jest w stanie mi pomoc? :frowning:

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz PC Tools Spyware Doctor

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet