Prośba o sprawdzenie loga


(Stronatadka) #1

Witam,

Od pewnego czasu zmagam się z upartym reklamiarzem. Avast nie widzi nic, Spybot S&D też, ani AD-AWARE.

Reklamiarz otwiera sam przeglądarkę domyślną ( FFox ) i wiadomo.

Okienka otwiera w różnych odstępach czasowych, ale czasem nawet 2 x na minutę!

POMOCY! :frowning:

Oto log z hijack this:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:10:09, on 2005-11-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

d:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Tools\Alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

D:\Tools\Playery\PDVD6\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\Tools\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

D:\Tools\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Aston\Plugins\Rainlendar\Rainlendar.exe

d:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

d:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Download\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [AceGain LiveUpdate] D:\Games\EA GAMES\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] D:\Tools\Playery\PDVD6\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tsl2] C:\PROGRA~1\COMMON~1\tsa\tsl2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "D:\Tools\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MBM 5] "D:\Tools\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware] "D:\Tools\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Aware.exe" +c

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = D:\Aston\Plugins\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: RunServicesOnce - C:\WINDOWS\system32\j6n20g5oe6.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Tools\Alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku


(Stronatadka) #3

Wyłączyłem przywracanie, uruchomiłem kompa w trybie awaryjnym i... nie ma tych katalogów.

W pierwszym przypadku katalog tsa nie istnieje, a w drugim nie ma takiej biblioteki w katalogu system32.

Usuwałem ręcznie, szukając katalogu. ( widzę wszystkie rodzaje plików razem z rozszerzeniami, niezależnie od atrybutów.)

Podczas pisania tego posta 2 x okienko z reklamami ! (nowy panel w FFoxie)

Matko... brak nadziei dla mnie ?!? :frowning:

EDIT:

Zrobilem jeszcze raz skan hijackiem. Wyszedł nieco inny log: :? Pozycja z plikem tsa nadal jest ale wpis 020 się zmienił...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:49:03, on 2005-11-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

d:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Tools\Alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

D:\Tools\Playery\PDVD6\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\Tools\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

D:\Tools\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Aston\Plugins\Rainlendar\Rainlendar.exe

d:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

d:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Download\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [AceGain LiveUpdate] D:\Games\EA GAMES\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] D:\Tools\Playery\PDVD6\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tsl2] C:\PROGRA~1\COMMON~1\tsa\tsl2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "D:\Tools\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MBM 5] "D:\Tools\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware] "D:\Tools\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Aware.exe" +c

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = D:\Aston\Plugins\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: RunOnceEx - C:\WINDOWS\system32\c6000gdme60a0.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Tools\Alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

EDIT: Po przeskanowaniu programikiem X-Cleaner wyskoczyło, że mam "Travelling Salesman". Kazałem usunąć, ale oczywiście nic nie dało. :frowning: