Prośba o sprawdzenie loga


(prądnik) #1

cześć mam problem bo mój komp wydziwia i to strasznie, troszkę się już zdążyłem zorientować i myślę ze to syf związany z winlogon.exe proszę o sprawdzenie loga. Mam avasta i próbuje łączyć się z dziwnymi adresami a komp pokazuje 100% urzycia procka. za pomoc wielkie dzięki.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:37:49, on 2005-12-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\hjt\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ls0.net/home.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://1-se.com/srchasst.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://4-v.net/srchasst.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://4-v.net/home.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ls0.net/home.html (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://1-se.com/srchasst.html (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://4-v.net/srchasst.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://4-v.net/home.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://4-v.net/srchasst.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ls0.net/srchasst.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,(Default) = http://ls0.net/srchasst.html (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://4-v.net/srchasst.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ls0.net/srchasst.html (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,(Default) = http://ls0.net/srchasst.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://ls0.net/home.html (obfuscated)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {52BC0A27-A07F-4425-A461-7AC6A44766B4} - (no file)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Shell Library Loader] load shell32.dll /c /set

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bxproxy] C:\WINDOWS\bxproxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bxproxy] C:\WINDOWS\bxproxy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Web Search - C:\WINDOWS\ex.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: text/html - {4CF53FB2-E5C1-485D-90FE-703E061ECB28} - (no file)

O18 - Filter: text/plain - {4CF53FB2-E5C1-485D-90FE-703E061ECB28} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\resb.dll

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\WINDOWS\system32\msctl32.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

jeśli żle wklejiłem sorki


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue: