Prosba o sprawdzenie loga


(J709) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:28:25, on 2005-12-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Promise\Utility\MsgAgt.exe

C:\Program Files\Promise\Utility\MsgSvr.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\PROGRA~1\ANALOG~1\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\SuperLogix\Super Utilities\SuperUtil.exe

C:\Program Files\ATI Multimedia\main\ATIDtct.EXE

C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

C:\Program Files\SuperLogix\Super Utilities\SuperUtil.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Kleptomania\k-mania.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\MAGAZYN K\C BEZPIECZEŃSTWO\HIJACJTHIS\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00005.exe"

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: FlpLauncher Class - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 6 Pro\FpLaunch.DLL

O2 - BHO: (no name) - {78364D99-A640-4ddf-B91A-67EFF8373045} - C:\WINDOWS\system32\apwiz.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O3 - Toolbar: MFCDMEDIA - {10B8968E-E378-5CED-16C7-4B65D055A979} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\PROGRA~1\ANALOG~1\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adtech2006] C:\windows\adtech2006a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Super Utilities] C:\Program Files\SuperLogix\Super Utilities\SuperUtil.exe /min

O4 - HKCU\..\Run: [ATI Launchpad] "C:\Program Files\ATI Technologies\main\launchpd.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ATI DeviceDetect] C:\Program Files\ATI Multimedia\main\ATIDtct.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Kleptomania] C:\Program Files\Kleptomania\k-mania.exe

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar4.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar4.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar4.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar4.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar4.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar4.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: ATI TV - {44226DFF-747E-4edc-B30C-78752E50CD0C} - C:\Program Files\ATI Multimedia\tv\EXPLBAR.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Search cracks at CrackSpider.NET - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - http://crackspider.net/ie/btn.php (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Search cracks at CrackSpider.NET - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - http://crackspider.net/ie/btn.php (file missing) (HKCU)

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F763FB1-0E6E-4176-B4F0-447C6EC0CF77}: NameServer = 212.75.96.2,212.75.112.130

O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe (file missing)

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\SmFudXN6IFdvZHpp8XNraQ\command.exe (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Promise RAID message agent (RAIDmAgt) - Promise Technology, Inc. - C:\Program Files\Promise\Utility\MsgAgt.exe

O23 - Service: Promise RAID message server (RAIDmSvr) - Promise Technology, Inc. - C:\Program Files\Promise\Utility\MsgSvr.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: SAVScan - SiSoftware - (no file)

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Asterisk) #2

Ten topik nie powinien być w Sprawdzonych Poradach

i zostaje przeniesiony stosownie do zawartości


(Gutek) #3
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz SAVScan - SiSoftware


(J709) #4

Za pomoc i wszystkie uwagi stokrotnie dziękuję, za błędy przepraszam. Za mało kumam. Podkształcę się w styczniu, bo zaraz wyjeżdżam. Spróbuję dotrzeć do niezbędnej wiedzy - zacznę od tego forum.

Wszystkim życzliwym życzę spokojnych Świąt i udanego, pełnego sykcesów i zadowolenia Nowego, 2006 roku.

To wspaniałe spotkać się z taką życzliwością. To zobowiązuje. Nie wiem czy wydolę tak wysokim wymaganiom. :oops: