Prośba o sprawdzenie loga


(Kokos121) #1

Władowały mi sie jakieś świnstwa i nie wiem co zrobić.Pomóżcie :slight_smile:

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Programy\Daemon\daemon.exe

C:\Program Files\Programy\Miś\BearShare.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

C:\program files\seekmo\seekmo.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\System\csrss.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\winstall.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Seekmo Search Assistant Helper - {5929CD6E-2062-44a4-B2C5-2C7E78FBAB38} - c:\program files\seekmo\seekmohook.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\Programy\Daemon\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “C:\Program Files\Programy\Miś\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [MediaGateway] C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM…\Run: [seekmo] “c:\program files\seekmo\seekmo.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sbgn] C:\WINDOWS\sbgn.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM…\Run: [CsRss] C:\WINDOWS\System\csrss.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [AVKBar] “C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKBar.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU…\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU…\Run: [Creative MediaSource Go] “C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe” /SCB

O4 - HKCU…\Run: [PowerBar] “C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe” /AtBootTime

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [shell] “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe”

O4 - HKCU…\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU…\Run: [CsRss] C:\WINDOWS\System\csrss.exe

O4 - HKCU…\Run: [WinFixer2005] “C:\Program Files\WinFixer 2005\uwfx5.exe” /min

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} (MediaGatewayX) - http://static.zangocash.com/cab/180solu … e-c570.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{8F963AEF-EB41-483E-8F32-8E923754659B}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: avpe32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avpe32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


(Kacz2n) #2

Wejdź do trybu awaryjnego po uprzednim wyłączeniu przywracania systemu.

Zakończ w menedżerze:

W hijackthis fix:

Pliki i foldery na czerwono usuń.

A na to użyj tego narzędzia: Backdoor Haxdoor AP Uruchom fix.bat i zastosuj się do instrukcji.

O fałszywej tapecie TU

Po wszystkim daj nowy log.