Prośba o sprawdzenie loga


(Robert Maz) #1

restartuje mi się komp, prawdopodobnie wtedy, gdy zadziała wygaszaczekranu lecz nie jestem pewien (po prostu komp chodzi, a mnie przy nim nie ma) nie wiem co może być przyczyną. Jesze jedno po tym restarcie na nowo muszę wyłączać ptaszka w ATI Catalyst Control Center, by muc korzystać z literki "ć" na klawiaturze. O to log:


(Kuz5) #2

W logu nic takiego nie widać, jest czysty

Ciachnij:

Wklej jeszcze loga SilentRunners

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Robert Maz) #3

nie wiem czy o to chodziło?


(Gutek) #4

zrob tak: Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

Powiedz jaki blad Stop wywala?

Nie to nie jest log z Silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989

Co do literki c - Rozwiązania: albo użyć Hotkey Detective - http://soulseek.folfas.com/downloads/hotkeyd.zip by zedytować skrót klawiaturowy albo odinstalowć całkowicie ATI Catalyst Center przez Dodaj / Usuń programy.Najnowsze wersje ATI ten problem rozwiazuje.


(Robert Maz) #5

Więc sprawa wygląda tak: ściągnąłem najnowsze sterowniki firmy ATI i przy instalacji wyskoczył jakiś błąd, także przy instalacji sterowników z płyty, VIA 4in1 Driver, przy prubie instalacji , wyskakuje niebieska plansza z jakimś raportem i restart kompa. Więc sterowników w pełni chyba nie zainstalowałem. Wiem napewno, że restart samoczynny kompa ma związek z wygaszaczem, ponieważ zmieniałem czsy wygaszacza monitora i restart następuje 3s po włączeniu się wygaszacza. Jak to rozwiązać? Daję jeszce raz logi:

"Silent Runners.vbs", revision RED (R28) (Echo output), launched at: 21:06

Operating System: Windows XP SP2

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"Odkurzacz-MCD" = "C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro\odk_mcd.exe" ["FranmoSoft"]

"PinnacleDriverCheck" = "C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg" [empty string]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"EM_EXEC" = "C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE" ["Logitech Inc. "]

"AudioDeck" = "C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1" ["VIA Technologies, Inc."]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k" [file not found]

"ATICCC" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay" [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

">{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}(Default)" = "Windows Media Player"

\StubPath = "C:\WINDOWS\INF\unregmp2.exe /ShowWMP" [MS]

">{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}(Default)" = "Internet Explorer"

\StubPath = "C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = "AcroIEHlprObj Class"

-> resolves to: {CLSID}\InprocServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> resolves to: {CLSID}\InprocServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"PostBootReminder" = "{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"

-> resolves to: {CLSID}\InprocServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll" [MS]

"CDBurn" = "{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"

-> resolves to: {CLSID}\InprocServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll" [MS]

"WebCheck" = "{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"

-> resolves to: {CLSID}\InprocServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\webcheck.dll" [MS]

"SysTray" = "{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"

-> resolves to: {CLSID}\InprocServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\stobject.dll" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! "AtiExtEvent\DLLName" = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Aktualizacje automatyczne, wuauserv, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll" [MS]}

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Bufor wydruku, Spooler, "C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe" [MS]

Centrum zabezpieczeä, wscsvc, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\system32\wscsvc.dll" [MS]}

Dziennik zdarzeä, Eventlog, "C:\WINDOWS\system32\services.exe" [MS]

Harmonogram zadaä, Schedule, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll" [MS]}

Instrumentacja zarzĄdzania Windows, winmgmt, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\system32\wbem\WMIsvc.dll" [MS]}

Klient DHCP, Dhcp, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\dhcpcsvc.dll" [MS]}

Klient DNS, Dnscache, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService" {"C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll" [MS]}

Klient ledzenia Ączy rozproszonych, TrkWks, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\system32\trkwks.dll" [MS]}

Kompozycje, Themes, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll" [MS]}

Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej, WZCSVC, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\wzcsvc.dll" [MS]}

Logowanie pomocnicze, seclogon, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\seclogon.dll" [MS]}

Magazyn chroniony, ProtectedStorage, "C:\WINDOWS\system32\lsass.exe" [MS]

Menedľer dysk˘w logicznych, dmserver, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\dmserver.dll" ["Microsoft Corp."]}

Menedľer kont zabezpieczeä, SamSs, "C:\WINDOWS\system32\lsass.exe" [MS]

Menedľer poĄczeä usugi Dost©p zdalny, RasMan, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\rasmans.dll" [MS]}

Plug and Play, PlugPlay, "C:\WINDOWS\system32\services.exe" [MS]

Pomoc i obsuga techniczna, helpsvc, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\pchsvc.dll" [MS]}

Pomoc TCP/IP NetBIOS, LmHosts, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService" {"C:\WINDOWS\System32\lmhsvc.dll" [MS]}

PoĄczenia sieciowe, Netman, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\netman.dll" [MS]}

Program uruchamiajĄcy proces serwera DCOM, DcomLaunch, "C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch" {"C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll" [MS]}

Rejestr zdalny, RemoteRegistry, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService" {"C:\WINDOWS\system32\regsvc.dll" [MS]}

Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA), Nla, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll" [MS]}

Serwer, lanmanserver, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll" [MS]}

Stacja robocza, lanmanworkstation, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll" [MS]}

System zdarzeä COM+, EventSystem, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\es.dll" [MS]}

Telefonia, TapiSrv, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\tapisrv.dll" [MS]}

UrzĄdzenie alarmowe, Alerter, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService" {"C:\WINDOWS\system32\alrsvc.dll" [MS]}

Usuga bramy warstwy aplikacji, ALG, "C:\WINDOWS\System32\alg.exe" [MS]

Usuga Czas systemu Windows, W32Time, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\w32time.dll" [MS]}

Usuga odnajdywania SSDP, SSDPSRV, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService" {"C:\WINDOWS\System32\ssdpsrv.dll" [MS]}

Usuga przywracania systemu, srservice, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\srsvc.dll" [MS]}

Usuga raportowania b©d˘w, ERSvc, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\ersvc.dll" [MS]}

Usugi IPSEC, PolicyAgent, "C:\WINDOWS\System32\lsass.exe" [MS]

Usugi kryptograficzne, CryptSvc, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\cryptsvc.dll" [MS]}

Usugi terminalowe, TermService, "C:\WINDOWS\System32\svchost -k DComLaunch" {"C:\WINDOWS\System32\termsrv.dll" [MS]}

WebClient, WebClient, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService" {"C:\WINDOWS\System32\webclnt.dll" [MS]}

Windows Audio, AudioSrv, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\audiosrv.dll" [MS]}

Wykrywanie sprz©tu powoki, ShellHWDetection, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll" [MS]}

Zapora systemu Windows/Udost©pnianie poĄczenia internetowego, SharedAccess, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\ipnathlp.dll" [MS]}

Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym, SENS, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\system32\sens.dll" [MS]}

Zdalne wywoywanie procedur (RPC), RpcSs, "C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss" {"C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll" [MS]}

Zgodno† szybkiego przeĄczania uľytkownik˘w, FastUserSwitchingCompatibility, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll" [MS]}


(Gutek) #6

przeczytaj uwaznie o silencie :wink:

Powiedz na niebieskim ekranie jaki blad STOP wyskakuje????


(Robert Maz) #7

Z silentem już chyba załapałem, lecz ten ekran z błędem pokazuje mi się dosłownie na 2s i następuje restart więc nie mogę powiedzieć co jest dokładnie napisane , ale myślę, że jest to standardowy komunikat po poważnym błędzie komputera(jet na całą stronę)


(Gutek) #8

Jest Log Ok

Zobacz jeszcze w ten dziennik zdarzeń:

Start>>>Uruchom>>>eventvwr i jakie bledy???


(Robert Maz) #9

w podglądzie zdarzeń(system), jest coś takiego

Microsoft ® Windows ® 5.01. 2600 Dodatek Service Pack 2 Uniprocessor Free.


(Gutek) #10

Zobacz TUTAJ