Prośba o sprawdzenie LOGa


(Mansfild) #1

Witam. Prosilbym o sprawdzenie tego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:42:13, on 06-01-23

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

D:\ANTYVIRUS AVAST!\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

D:\ANTYVIRUS AVAST!\ASHWEBSV.EXE

D:\ANTYVIRUS AVAST!\ASHMAISV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CTHELPER.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PAYTIME.EXE

C:\WINDOWS\WINSYSBAN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

D:\INTERNET\INTERNET DOWNLOAD MANAGER\IDMAN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE

D:\PRZEGLąDARKI\OPERA.EXE

D:\INTERNET\GADU GADU 5.7\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IRMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

D:\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez IDG.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://www.tranexp.com;http://www.tranexp.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 127.0.0.5 makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 loudcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 iframestat.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 hqcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 verybigcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 moviepartnership.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 callmachine.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 regcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 klikrevenue.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 p2dll.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 t73.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.loudcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.iframestat.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.hqcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.verybigcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.moviepartnership.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.callmachine.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.regcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.klikrevenue.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.p2dll.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.t73.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\InterNet\SpyBot S&D\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\INTERNET\INTERNET DOWNLOAD MANAGER\IDMIECC.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Rscmpt] C:\WINDOWS\SYSTEM\Rscmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] D:\ANTYVI~2\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] D:\ANTYVI~2\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysupd] C:\WINDOWS\WINSYSUPD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysban] C:\WINDOWS\WINSYSBAN.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] D:\Antyvirus Avast!\ashServ.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] D:\InterNet\Gadu Gadu 5.7\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] D:\INTERNET\INTERNET DOWNLOAD MANAGER\IDMAN.EXE /onboot

O4 - HKCU\..\Run: [pro] C:\WINDOWS\TOOL2.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Gadu-Gadu] D:\InterNet\Gadu Gadu 5.7\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU\..\RunServices: [IDMan] D:\INTERNET\INTERNET DOWNLOAD MANAGER\IDMAN.EXE /onboot

O4 - HKCU\..\RunServices: [pro] C:\WINDOWS\TOOL2.EXE

O4 - HKCU\..\RunServices: [Windows installer] C:\winstall.exe

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - D:\INTERNET\INTERNET DOWNLOAD MANAGER\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - D:\INTERNET\INTERNET DOWNLOAD MANAGER\IEExt.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.idg.pl

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/navy_2_0_0_19.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_ansi.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

Poza tym mam taki problem, otoz mam jakies wirusy... Strona startowa wyglada u mnie tak -> screen (jak to zmienic, usunac?!). Na dysku C potworzyly sie takie pliki (wykryte po skanowaniu Pandą):

Adware:adware/cws.searchmeup 

wyleczalny

C:\WINDOWS\SYSTEM\paytime.exe                                                                 

Adware:Adware/SpySheriff

wyleczalny C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.IE5\C5MJ05IR\tool2[1].txt                                                                         

Niechciane narzędzia:

Application/KillApp.A Nie wyleczalny C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.IE5\C5MJ05IR\tool5[1].txt                                                          

Adware:Adware/Look2Me Nie wyleczalny C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.IE5\C5MJ05IR\Installer[1].exe                                  

Niechciane narzędzia:

Application/KillApp.A Nie wyleczalny C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.IE5\AHYPCLSJ\country[1].htm                                                         

Niechciane narzędzia:

Application/KillApp.A Nie wyleczalny C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.IE5\1Q3SZ3AH\tool3[1].txt                                                                         Niechciane narzędzia:


Application/KillApp.A Nie wyleczalny C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.IE5\I7WRGHOV\tool4[1].txt Adware:Adware/SpySheriff Nie wyleczalny C:\WINDOWS\tool2.exe                                                                     

Adware:Adware/SpySheriff Nie wyleczalny C:\winstall.exe                                                                        

Adware:adware/secure32 Nie wyleczalny C:\secure32.html                                                                       

Adware:adware/dollarrevenue Nie wyleczalny C:\drsmartload1.exe                                                                      

Adware:Adware/Look2Me Nie wyleczalny C:\Installer.exe

Przy zegarze w tray'u przy wlaczeniu kompa pokazuje sie bialy X na czerwonym tle, wyglada tak -> schowek02_d055f.jpg

a po najechaniu wyswietla sie napis "Your computer is infected" czy cos kolo tego...

Prosze o pomoc, bo nie wiem co robic....


(Gutek) #2

usun wpisy hijakciem w trybie awaryjnym a pliki zaznaczone na czerwono recznie.

zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff

Oproznij Temporary Internet Files w awaryjnym! !!


(Mansfild) #3

Dzieki. Usunalem to co kazales.

Mam tylko teraz taki problem, otoz przy wlaczaniu komputera (gdy uruchamia sie pulpit), wyskakuje mi takie cos:

schowek01_6c12c.jpg

Co to znaczy? Jak sobie z tym poradzic?

Pozdrawiam


(system) #4

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... m00001+exe Zobacz ten temat i zastosuj się do porady Gutka


(Mansfild) #5

Dzięki. Komunikat juz sie nie pokazuje. I tak na koniec pytanko: skad to sie tam wzielo? Zainstalowalo sie razem z tymi smieciami (opisanymi powyzej), ktore musialem usunać?

PS. Moge miec jednoczesnie zainstalowane antyvirusy: NOD32 i Avast Home Edition? Czy beda sie "żreć"?


(Gutek) #6

Nie jeden am byc polecam nod-a