Prosba o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:40:16, on 2006-02-11

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\FSI\F-Prot\fpavupdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Documents and Settings\Brzeeeeezin\Pulpit\Programy\refreshlock\RefreshLock.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Glass2k\Glass2k.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-Sched.exe

C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-StopW.EXE

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Brzeeeeezin\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\System32\safeie.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [RefreshLock] C:\Documents and Settings\Brzeeeeezin\Pulpit\Programy\refreshlock\RefreshLock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Glass2k] C:\Program Files\Glass2k\Glass2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FRISK FP-Scheduler] C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-Sched.exe STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [F-StopW] C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-StopW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\TRASH.EXE (HKCU)

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0340E573-A0B2-4A22-BF21-7DFB596F64B7}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0340E573-A0B2-4A22-BF21-7DFB596F64B7}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: F-Prot Antivirus Update Monitor - FRISK Software - C:\Program Files\FSI\F-Prot\fpavupdm.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

z gory dziekuje.

moze tak, nic sie nie dzieje zbytnio z kompem, ale chcialbym sie dowiedziec czy wy, troche bardziej zaawansowani nie widzicie czegos nie pokojacego. a co do tego obciecia to obcielem tylko running process :wink: zaraz poprawie. aha i przepraszam za problem, dopiero przeczytalem temat HijackThis - dla początkujących jak i zaawansowanych użyt…

Proszę edytować posta i napisać, co dzieje się z komputerem.

Dokładnie

Prócz opisu problemu wklej cały log, nie obciety