Prośba o sprawdzenie Loga


(Woocash304) #1

ostatnio bardzo mi muli kompa i wyskakuja dziwne bledz, oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:37:04, on 2006-06-24

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

D:\Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Łukasz\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {54DC5B0C-98B0-B24B-99E9-E6FC58FEB2E3} - C:\WINDOWS\System32\nfenn.dll

O2 - BHO: (no name) - {6D794CB4-C7CD-4c6f-BFDC-9B77AFBDC02C} - C:\WINDOWS\System32\awvvv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Speaker Configuration] C:\PROGRA~1\C-Media\WIN_ME\Setup.exe /SPEAKER

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinRaR service] uqbunhwileumrn.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Realtek Sound Manager] tzbrgap.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1151158577652

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\nslookup.dll

O20 - Winlogon Notify: awvvv - C:\WINDOWS\SYSTEM32\awvvv.dll

O23 - Service: mansorr here (mans0r) - Unknown owner - C:\WINDOWS\finderd.exe

O23 - Service: MicroSoft Media Tools - Unknown owner - C:\WINDOWS\MSmedia.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Update Manager (UpdateManager) - Unknown owner - C:\WINDOWS\update\updmgr.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Update Manager Tool (UpdateManagerTool) - Unknown owner - C:\WINDOWS\update\updmangr.exe (file missing)

(squeet) #2

Proszę nadać wątkowi konktetny temat. Wklejając loga również opisz, co się dzieje. Proponuję lekturę tego tematu:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Bbieniol) #3

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługi

Windows Update Manager

Windows Update Manager Tool

mansorr here

MicroSoft Media Tools

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners