Prośba o sprawdzenie Loga


(Rudy Bond) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:43:45, on 2006-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\IntCodec\isamonitor.exe

C:\Program Files\IntCodec\pmsngr.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Lexmark 6200 Series\lxbumon.exe

C:\Program Files\Lexmark 6200 Series\ezprint.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\IntCodec\pmmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\IntCodec\isamini.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\lxbucoms.exe

C:\Program Files\EDGE Dialer\Edge.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\TOMEKI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.593\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {5753791b-f607-48ca-814e-91c14d081f9e} - C:\Program Files\IntCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA3A501E-8827-41AA-BEF3-FCB28ABE3E86} - C:\Program Files\Outlook Express\niwy.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [LXBUCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBUtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM..\Run: [lxbumon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 6200 Series\lxbumon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 6200 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{79BDFD3F-4C03-4A9C-A0F3-DD0BF9D978D5}: NameServer = 194.9.223.79 217.17.34.10

O21 - SSODL: cholecyst - {ee2975b6-e8d5-405e-8448-8fe9590f6cfb} - C:\WINDOWS\system32\mzoeut.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: lxbu_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbucoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Co mam usunać?? Z góry dzieki!!


(Myszonus) #2

Użyj SmitFraudFix – tu masz opis. w trybie awaryjnym - opcja 2.

Potem wklej loga z HjT oraz daj log z Silent Runners – tu masz opis.


barti041 :evil: :roll:


(JNJN) #3

OT-kosmos.JNJN