Prośba o sprawdzenie loga


(Matheush) #1

Witam,

mam problem z komputerem, co prawda nieformatowałem go od 18 miesiecy...

Przy każdym włączeniu komputera przez okres około 2minut proces svchost zajmuje mi prawie 100 CPU.

Są też inne problemy, czasami musze klikać kilkakrotnie w programy by te się otworzyły.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:57:00, on 2006-08-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\System32\rpcc.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MELSC.EXE

C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MEMTA.EXE

C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MEPOC.EXE

C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MEPOPS.EXE

C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MESMTPC.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\satan\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Pulse] C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe -splash

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} (Yahoo! Audio Conferencing) - http://us.chat1.yimg.com/us.yimg.com/i/chat/applet/v45/yacscom.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/16d28e1f762afa895518/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

O16 - DPF: {7D1E9C49-BD6A-11D3-87A8-009027A35D73} (Yahoo! Audio UI1) - http://chat.yahoo.com/cab/yacsui.cab

O16 - DPF: {82CF9738-0BDA-4AAF-AB08-5AC5875FF3BB} (YMultiRecord Class) - http://www.englishon-line.com/pl/lekcje/localplayer/recording/yrecording.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1144449B-3C2A-4532-ADC5-9E0B2D81900D}: NameServer = 83.238.218.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1144449B-3C2A-4532-ADC5-9E0B2D81900D}: NameServer = 83.238.218.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1144449B-3C2A-4532-ADC5-9E0B2D81900D}: NameServer = 83.238.218.1,194.204.159.1

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MailEnable List Connector (MELCS) - MailEnable Pty Ltd - C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MELSC.EXE

O23 - Service: MailEnable Mail Transfer Agent (MEMTAS) - MailEnable Pty Ltd - C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MEMTA.EXE

O23 - Service: MailEnable Postoffice Connector (MEPOCS) - MailEnable Pty Ltd - C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MEPOC.EXE

O23 - Service: MailEnable POP Service (MEPOPS) - Unknown owner - C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MEPOPS.EXE

O23 - Service: MailEnable SMTP Connector (MESMTPCS) - MailEnable Pty Ltd - C:\Program Files\Mail Enable\Bin\MESMTPC.EXE

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Z góry dzieki za odpowiedź!

pozdrawiam,

matheush


(Kuz5) #2

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Log jest ok

Ciachnij:

Co do svchost to:

Odpal konsole odzyskiwania z cd i uzyj komendy:

expand X:\i386\svchost.ex_ C:\Windows\system32\svchost.exe

Gdzie X- to litera napędu

C- litera partycji systemowej

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw)