Prośba o sprawdzenie loga

Prosze uprzejmie o sprawdzenie , mam dosc duzo programów i system od kilku miesiecy , i chciałem go dokładniej sprawdzic , czy sie ma dobrze :slight_smile:

Dzieki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:31:45, on 2006-09-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRAMY\Avast antivirus\aswUpdSv.exe

D:\PROGRAMY\Avast antivirus\ashServ.exe

D:\PROGRAMY\Kerio Personal Firewall\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\PROGRAMY\Kerio Personal Firewall\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\PROGRAMY\Avast antivirus\ashMaiSv.exe

D:\PROGRAMY\Avast antivirus\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\PROGRAMY\Kerio Personal Firewall\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\PROGRAMY\AVASTA~1\ashDisp.exe

D:\PROGRAMY\Netlimiter\NetLimiter.exe

D:\PROGRAMY\Daemon Tools\daemon.exe

D:\PROGRAMY\Power DVD\PDVDServ.exe

D:\PROGRAMY\A4Tech\Amoumain.exe

D:\PROGRAMY\Nokia PC Suite 6.5\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

D:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

D:\PROGRAMY\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

D:\PROGRAMY\Gadu Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\PROGRAMY\Azureus\Azureus.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\javaw.exe

D:\PROGRAMY\Mozilla\firefox.exe

D:\PROGRAMY\Winamp\winamp.exe

D:\Documents and Settings\WOJTEK\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\PROGRAMY\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRAMY\SPYBOT~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\FLASHGET\jccatch.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRAMY\AVASTA~1\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] D:\PROGRAMY\Netlimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\PROGRAMY\Daemon Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\PROGRAMY\Power DVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] d:\PROGRAMY\A4Tech\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\PROGRAMY\Nokia PC Suite 6.5\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] D:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy\quick time\qttask.exe" -atboottime

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\PROGRAMY\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAMY\FlashGet\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAMY\FlashGet\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\PROGRAMY\Avast antivirus\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\PROGRAMY\Avast antivirus\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\PROGRAMY\Avast antivirus\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\PROGRAMY\Avast antivirus\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\PROGRAMY\Kerio Personal Firewall\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

Log jest ok

Przeczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru -> Narzędzia -> Czyszczenie rejestru -> Po zakończeniu dajemy -> Wybierz -> Wybór specjalny - > Pozycje które można bezpiecznie usunąć

skaner.gif

Poczytaj :

:arrow: Klik

:arrow: Klik

:arrow: Klik

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222