Prośba o sprawdzenie loga


(Macwyrwa) #1

Po podłączeniu z netem przez jakiś czas (4 - 5 minut) wszystko jest ok. Po tym czasie net przestaje działać.

Poniżej wklejam loga z HJ i prosze o sprawdzenie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:03:41, on 2006-09-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imonnt.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Eraser\eraser.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\acrobat_sl.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

c:\!Mintura\!!Nowe 2\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NXIECatcher Class - {83B80A9C-D91A-4F22-8DCF-EA7204039F79} - C:\Program Files\Xi\NetXfer\NXIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: NetXfer - {C16CBAAC-A75C-4DB5-A0DD-CDF5CAFCDD3A} - C:\Program Files\Xi\NetXfer\NXToolBar.dll

O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Windows LSASS Service] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R200 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R200 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo R200"

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program Files\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: SyncBackSE (2).lnk = C:\Program Files\2BrightSparks\SyncBackSE\SyncBackSE.exe

O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link - file://C:\Program Files\Offline Explorer Enterprise\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page - file://C:\Program Files\Offline Explorer Enterprise\Add_AllO.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez NetXfer - C:\Program Files\Xi\NetXfer\NXAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez NetXfer - C:\Program Files\Xi\NetXfer\NXAddList.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F47F2DBE-A39E-4C90-8C73-BE51DD00BB0A}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel(R) Active Monitor (imonNT) - Intel Corp. - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imonnt.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


[/code]


i jeszcze log z Silent Runners

[code] "Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}" = ""C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"" ["Nero AG"] "Eraser" = "C:\Program Files\Eraser\eraser.exe -hide" ["-"] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS] "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"] "NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS] "Windows LSASS Service" = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\svchost.exe" [file not found] "SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."] "REGSHAVE" = "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN" ["FUJI PHOTO FILM CO., LTD."] "WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string] "WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"] "WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"] "EPSON Stylus Photo R200 Series" = "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R200 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo R200"" ["SEIKO EPSON CORPORATION"] "kis" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"] "(Default)" = (empty string) "!ewido" = ""C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized" ["Anti-Malware Development a.s."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."] {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] {83B80A9C-D91A-4F22-8DCF-EA7204039F79}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "NXIECatcher Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Xi\NetXfer\NXIEHelper.dll" ["Xi"] {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEToolbarHelper Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS] "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS] "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS] "{D25B2CAB-8A9A-4517-A9B2-CB5F68A5A802}" = "Adobe.Acrobat.ContextMenu" -> {HKLM...CLSID} = "Acrobat Elements Context Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat Elements\ContextMenu.dll" ["Adobe Systems Inc."] "{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler" -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"] "{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler" -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"] "{4CCEFB41-18FA-11D3-9EF3-00A0C9E897FD}" = "Skladnik rozszerzenia powloki CorelDRAW" -> {HKLM...CLSID} = "CorelDRAW Shell Extension Component" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 11\DRAW\CDRVIEWER\CrlShell110.dll" [null data] "{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References" -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS] "{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References" -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS] "{F7F624C0-8505-11D2-BA77-000267094E72}" = "Back it up! Context Menu Shell" -> {HKLM...CLSID} = "Back it up! Context Menu Shell" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\BACKIT~1\biucntxt.dll" [null data] "{6E3C607A-B99C-4FA8-98F5-1AC1ADF7F5B9}" = "MediaFace extension" -> {HKLM...CLSID} = "ShellExt Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Fellowes\MediaFACE 4.2\MFShlExt.dll" ["Fellowes, Inc."] "{8BE13461-936F-11D1-A87D-444553540000}" = "Eraser Shell Extension" -> {HKLM...CLSID} = "Eraser Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\Eraser\erasext.dll" ["-"] "{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class" -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper" -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer" -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu" -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}" = "PowerISO" -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."] "{AC1DB655-4F9A-4c39-8AD2-A65324A4C446}" = "Autodesk Drawing Preview" -> {HKLM...CLSID} = "ACTHUMBNAIL" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail\AcThumbnail16.dll" ["Autodesk"] "{36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD}" = "Uchwyt nakładania ikony podpisu cyfrowego" -> {HKLM...CLSID} = "AcSignIcon" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll" ["Autodesk"] "{6DEA92E9-8682-4b6a-97DE-354772FE5727}" = "Autodesk DWF Preview" -> {HKLM...CLSID} = "ACDWFTHMBPRXY" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail\AcDwfThmbPrxy16.dll" ["Autodesk"] "{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices" -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS] "{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu" -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS] "{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Ochrona WWW" -> {HKLM...CLSID} = "Ochrona WWW" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\ INFECTION WARNING! "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "ewido anti-spyware 4.0" -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\shellexecutehook.dll" ["Anti-Malware Development a.s."] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\ INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = "C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll" ["Kaspersky Lab"] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ INFECTION WARNING! klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"] HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\ INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler" -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"] {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = "PDF Column Info" -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ Adobe.Acrobat.ContextMenu(Default) = "{D25B2CAB-8A9A-4517-A9B2-CB5F68A5A802}" -> {HKLM...CLSID} = "Acrobat Elements Context Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat Elements\ContextMenu.dll" ["Adobe Systems Inc."] biucntxt(Default) = "{F7F624C0-8505-11D2-BA77-000267094E72}" -> {HKLM...CLSID} = "Back it up! Context Menu Shell" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\BACKIT~1\biucntxt.dll" [null data] EncodeDivXExt(Default) = "{E9F5B111-CACC-4FD4-81FD-4EB4FD6765A3}" -> {HKLM...CLSID} = "EncodeDivXContextMenu Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\DivX\Dr.DivX\EncodeDivXExt.dll" [empty string] Erasext(Default) = "{8BE13461-936F-11D1-A87D-444553540000}" -> {HKLM...CLSID} = "Eraser Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\Eraser\erasext.dll" ["-"] ewido anti-spyware(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}" -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."] FHRContextMenu(Default) = "{7160AF96-B5E7-47F0-84AF-8084DA1B90EF}" -> {HKLM...CLSID} = "FHRContextMenu" \InProcServer32(Default) = "*n" (unwritable string) [file not found] Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"] MediaFaceExtension(Default) = "{6E3C607A-B99C-4FA8-98F5-1AC1ADF7F5B9}" -> {HKLM...CLSID} = "ShellExt Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Fellowes\MediaFACE 4.2\MFShlExt.dll" ["Fellowes, Inc."] PowerISO(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}" -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] WinUHA(Default) = "{095177B8-8097-4D32-9081-A8949C47020E}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\WinUHA\SHELLW~1.DLL" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ biucntxt(Default) = "{F7F624C0-8505-11D2-BA77-000267094E72}" -> {HKLM...CLSID} = "Back it up! Context Menu Shell" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\BACKIT~1\biucntxt.dll" [null data] ewido anti-spyware(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}" -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."] FHRContextMenu(Default) = "{7160AF96-B5E7-47F0-84AF-8084DA1B90EF}" -> {HKLM...CLSID} = "FHRContextMenu" \InProcServer32(Default) = "*n" (unwritable string) [file not found] MediaFaceExtension(Default) = "{6E3C607A-B99C-4FA8-98F5-1AC1ADF7F5B9}" -> {HKLM...CLSID} = "ShellExt Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Fellowes\MediaFACE 4.2\MFShlExt.dll" ["Fellowes, Inc."] PowerISO(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}" -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ Erasext(Default) = "{8BE13461-936F-11D1-A87D-444553540000}" -> {HKLM...CLSID} = "Eraser Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\Eraser\erasext.dll" ["-"] Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"] PowerISO(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}" -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] WinUHA(Default) = "{095177B8-8097-4D32-9081-A8949C47020E}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\WinUHA\SHELLW~1.DLL" [null data] Default executables: -------------------- HKCU\Software\Classes.scr(Default) = "AutoCADScriptFile" INFECTION WARNING! HKCU\Software\Classes\AutoCADScriptFile\shell\open\command(Default) = ""C:\WINDOWS\system32\notepad.exe" "%1"" [MS] Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop is disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState HKCU\Control Panel\Desktop\ "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Maciej\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp" Enabled Screen Saver: --------------------- HKCU\Control Panel\Desktop\ "SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ssmypics.scr" [MS] Startup items in "Maciej" & "All Users" startup folders: -------------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\Maciej\Menu Start\Programy\Autostart "Adobe Gamma" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."] C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart "Adobe Acrobat Speed Launcher" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\Installer{AC76BA86-1033-C740-7760-100000000002}\SC_Acrobat.exe" [null data] "Adobe Gamma Loader" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."] "SyncBackSE (2)" -> shortcut to: "C:\Program Files\2BrightSparks\SyncBackSE\SyncBackSE.exe" [file not found] Enabled Scheduled Tasks: ------------------------ "Run Back it up!" -> launches: "C:\PROGRA~1\BACKIT~1\Backup.exe -R -REG" [null data] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 19 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Toolbars HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\ "{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93}" -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] "{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Toolbar" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."] HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ "{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93}" = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] "{C16CBAAC-A75C-4DB5-A0DD-CDF5CAFCDD3A}" = "NetXfer" -> {HKLM...CLSID} = "NetXfer" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Xi\NetXfer\NXToolBar.dll" ["Xi"] "{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Toolbar" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."] Explorer Bars HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ {182EC0BE-5110-49C8-A062-BEB1D02A220B}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ "MenuText" = "Sun Java Console" "CLSIDExtension" = "{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}" {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\ "ButtonText" = "Ochrona WWW" {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\ "ButtonText" = "Badanie" Miscellaneous IE Hijack Points ------------------------------ HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\ Missing lines (compared with English-language version): "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "Search Class" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ ewido anti-spyware 4.0 guard, ewido anti-spyware 4.0 guard, "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe" ["Anti-Malware Development a.s."] HTTP SSL, HTTPFilter, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter" {"C:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll" [MS]} Intel(R) Active Monitor, imonNT, "C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imonnt.exe" ["Intel Corp."] Kaspersky Internet Security 6.0, AVP, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r" ["Kaspersky Lab"] Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS] NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"] SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."] Ulead Burning Helper, UleadBurningHelper, "C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe" ["Ulead Systems, Inc."] Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS] Print Monitors: --------------- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ Adobe PDF Port\Driver = "C:\WINDOWS\system32\AdobePDF.dll" ["Adobe Systems Incorporated."] EPSON V6 2KMonitor\Driver = "EBPMON24.DLL" ["SEIKO EPSON CORPORATION"] Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS] Monitor języka PJL\Driver = "PJLMON.DLL" [MS] ---------- + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars, use the -supp parameter or answer "No" at the first message box. ---------- (total run time: 80 seconds, including 5 seconds for message boxes)

Pozdrawiam

Maciej


(Parolkrystian) #2

ale jak przestaje działać ? zawiesza się cały system,czy tylko przeglądarka ?


(Macwyrwa) #3

Net przestaje działać. Żadna strona sie nie wczytuje. Tak jakby utracił połaczenie.


(Bbieniol) #4

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Critical System Service BootDrv

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz BootDrv i ok

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowe logi :slight_smile:


(sdar) #5

Proszę o zmianę tytułu na bardziej konkretny.

Użyj opcji icon_edit.gif