Prośba o sprawdzenie loga


(_naughty_) #1

Prosze o sprawdzenie loga... komputer nałapał jakiegos syfu;/ Nagle wyskakuja mi okna firefoxa ze stronami typu: http://www.yourtruths.com/t1853101066.html , http://www.bigdispatch.com/t1930111076.html ,

http://www.oneperception.com/t1930111076.html ,

http://www.yourtruths.com/a1930111076.html ,

http://www.realrealities.com/a1930111076.html ,

Nie wiem czy to wirus, czy jakie cholerstwo, ale prosze o pomoc w pozbyciu sie tego.

Oto log wygenerowany w HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:42:43, on 2006-11-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files{B884C62B-07D0-1045-0508-030603030030}\Update.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\xxx\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.altavista.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.gearheadgarage.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\4.bin\MWSSRCAS.DLL (file missing)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {D56E1068-8CF8-8329-DAA9-D928E1523BC9} - C:\WINDOWS\system32\xjfu.dll (file missing)

O4 - HKLM..\RunServices: [winlog] winlog.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\4.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi ... jhtml?p=ZN

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.gearheadgarage.com/

O16 - DPF: {82CF9738-0BDA-4AAF-AB08-5AC5875FF3BB} (YMultiRecord Class) - http://portalwiedzy.onet.pl/europlus/le ... ording.cab

O20 - Winlogon Notify: Themes - C:\WINDOWS\system32\irl8l53u1.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)


(adam9870) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Użyj Look2Me-Destroyer a następnie daj log nr 1 z narzedzia L2Mfix


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - POPRAW

Pozdrawiam Gutek2222