Prośba pomocy z usunięciem Omiga plus


(Stefanus) #1

Proszę o pomoc w usunięciu Omigi plus:

 

http://wklej.org/id/1609197/

 

http://wklej.org/id/1609198/


(Atis) #2

Podziękuj redakcji portalu za asystenta pobierania: http://forum.dobreprogramy.pl/asystent-pobierania-t443562/page-4

Zacznij czytać na co wyrażasz zgodę podczas instalacji programów: http://wstaw.org/m/2015/01/14/2015-01-14_110341.png

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hppp&ts=1421709180&from=cor&uid=ST9500325AS_6VEMYTX1XXXX6VEMYTX1"
CHR Extension: (Solution Real) - C:\Users\Michał\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\najacfdolllggobgahokmbofjfmboefn [2015-01-20]
S2 Util Solution Real; "C:\Program Files (x86)\Solution Real\bin\utilSolutionReal.exe" [X]
S3 NPF; system32\drivers\NPF.sys [X]
2015-01-25 10:50 - 2015-01-25 10:50 - 00730528 _____ ( ) C:\Users\Michał\Downloads\Skype(13018)-dp.exe
Task: {704A327B-B6FF-4C63-99DF-68ABD6C17A30} - System32\Tasks\{709286E0-3893-4183-BC0E-7A1A1C9F2DC6} => pcalua.exe -a C:\Users\Michał\AppData\Roaming\omiga-plus\UninstallManager.exe -c -ptid=cor <==== ATTENTION
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Stefanus) #3

Wiem, super się spisał, że takie coś daje w pakiecie :) 

 

http://wklej.org/id/1609262/


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj Java 8 Update 25 i zainstaluj Java 8 Update 31