Prosz o sprawdzenie logu


(M Spinacz) #1


(sdar) #2

Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w TYM temacie. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.


(qrczak13) #3

Usuń w HJT.

Poczytaj o zbędnikach w autostarcie.

Optymalizacja i odchudzanie Windows XP