Proszę bardzo o sprawdzenie loga ( zużycie pamięci wynosi 29


(Jsoltys) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:11:29, on 2005-07-15

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

E:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

E:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

E:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

E:\Documents and Settings\Józek\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] E:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKCU..\Run: [Creative Detector] E:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - Global Startup: TV713X Remote Control.lnk = E:\Program Files\V-Stream Multimedia\TV713X Utilities\P3XRCtl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe


(Musg) #2

oprocz kosmetyki nic tu nie widac

sprawdz w menedzerze zadan co tak wplywa na procek

najlepiej daj screna z widoku menedzera zadan

:slight_smile:

instalowales jakis program ostatnio.np kerio?


(Jsoltys) #3

musg-sory za moja tępotę

jak zrobi Ci screna ? :oops:

Złączono Posta : 15.07.2005 (Pią) 14:41

kerio też pracuje


(Musg) #4

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=27106

czy norton cos ostatnio znalazł?Jakies wirki?