Proszę mi pomóc => sprawdzenie loga


(Magicgirl1) #1

Właściwie to nie bardzo orientuję się w tym temacie i prosiłabym o sprawdzenie loga, podejrzewam, że będę musiała dużo usuwać. Prosiłabym również o zamieszczenie informacji jak się usuwa, najlepiej krok po kroku. Z góry wszystkim bardzo dziękuję :*

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 12:43:55, on 05-02-19

Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2314.1000)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\PROFILES\KRZYSIEK\DANE APLIKACJI\TDAC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\AKVG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

D:\K\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O1 - Hosts: 127.0.0.3 n-glx.s-redirect.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 x.full-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 counter.sexmaniack.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {7B55BB05-0B4D-44fd-81A6-B136188F5DEB} - C:\WINDOWS\QUESTMOD.DLL

O2 - BHO: (no name) - {F5DEAA74-77AB-6159-9E18-193A135D09AA} - C:\WINDOWS\SYSTEM\JIOR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [sysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Panda Preventium+ Service] "C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2004\PREVSRV.EXE"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\Run: [sysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O4 - HKCU..\Run: [Aasw] C:\WINDOWS\Profiles\Krzysiek\Dane aplikacji\tdac.exe

O4 - HKCU..\Run: [bjbn] C:\WINDOWS\SYSTEM\akvg.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRAM FILES\COPERNIC AGENT\COPERNICAGENT.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRAM FILES\COPERNIC AGENT\COPERNICAGENT.EXE

O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRAM FILES\COPERNIC AGENT\COPERNICAGENT.EXE

O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.topconverting.com

O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.topconverting.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82 (HKLM)

O16 - DPF: Win32 Classes - file://C:\WINDOWS\Java\classes\win32ie4.cab

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht! http://iframedollars.biz/dl/adv481/x.chm::/load.exe

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - http://www.mt-download.com/MediaTickets ... refid=2732

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {3E339D3C-4B12-4E8C-A529-9CC4BEEAFD4F} (VacPro.russia_ver3) - http://www.globalphon.com/dialer/russia.CAB

O16 - DPF: {0B3723F5-33B0-54F3-5F0F-1E2A16A232D3} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {7ABF69E6-98E6-695C-A390-33012FF10EE3} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: komentator - http://sport.onet.pl/komentator.cab

O16 - DPF: {07D56B12-6932-50E6-CC3B-074011ABD24D} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {0DCBBEAA-F573-42E6-C5C6-6211446AA6BA} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {042EEA26-2402-4E5A-B5BB-0FB445A5526E} (VacPro.win98_P) - http://www9.advnt01.com/dialer/win98_P.CAB

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34


(123448) #2

do kasacji:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

O1 - Hosts: 127.0.0.3 n-glx.s-redirect.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 x.full-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 counter.sexmaniack.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net

p.s zainstaluj najnowsza przegladarke IE i przeskanuj system np. ad-aware lub jakimś innym programem


(Qbek50) #3

do kasacji:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

:wink:


(Musg) #4

to tez musisz wywalic


(boczi) #5

Zainstaluj IE 6.0 Poza tym, zmien przeglądarkę na Firefox.

Usuwasz:

C:\WINDOWS\PROFILES\KRZYSIEK\DANE APLIKACJI\TDAC.EXE

  	C:\WINDOWS\SYSTEM\AKVG.EXE

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

 	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML

  	R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

  	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

  	R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

  	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

  	R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O1 - Hosts: 127.0.0.3 n-glx.s-redirect.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 x.full-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 counter.sexmaniack.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net 

  	O2 - BHO: (no name) - {7B55BB05-0B4D-44fd-81A6-B136188F5DEB} - C:\WINDOWS\QUESTMOD.DLL

  	O2 - BHO: (no name) - {F5DEAA74-77AB-6159-9E18-193A135D09AA} - C:\WINDOWS\SYSTEM\JIOR.DLL

  	O4 - HKLM\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

  	O4 - HKCU\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

 	O4 - HKCU\..\Run: [Aasw] C:\WINDOWS\Profiles\Krzysiek\Dane aplikacji\tdac.exe

  	O4 - HKCU\..\Run: [Bjbn] C:\WINDOWS\SYSTEM\akvg.exe

  	O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

  	O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRAM FILES\COPERNIC AGENT\COPERNICAGENT.EXE

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.topconverting.com

O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.topconverting.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82 (HKLM) 

  	O16 - DPF: Win32 Classes - file://C:\WINDOWS\Java\classes\win32ie4.cab

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht!http://iframedollars.biz/dl/adv481/x.chm::/loa d.exe 	 

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab?refid=2732 	 

  	O16 - DPF: {3E339D3C-4B12-4E8C-A529-9CC4BEEAFD4F} (VacPro.russia_ver3) - http://www.globalphon.com/dialer/russia.CAB

O16 - DPF: {0B3723F5-33B0-54F3-5F0F-1E2A16A232D3} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {7ABF69E6-98E6-695C-A390-33012FF10EE3} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

  	O16 - DPF: {07D56B12-6932-50E6-CC3B-074011ABD24D} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {0DCBBEAA-F573-42E6-C5C6-6211446AA6BA} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {042EEA26-2402-4E5A-B5BB-0FB445A5526E} (VacPro.win98_P) - http://www9.advnt01.com/dialer/win98_P.CAB O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

Robisz to w trybie awaryjnym, pamiętaj o firewallu i antywirusie!

Potem skan programami anty i na nowo log


(fiesta) #6

Po tych wszystkich operacjach wizyta na http://www.windowsupdate.com i instalacja wszystkich poprawek .