Proszę mi sprawdzić loga


(Mateusz12g) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:59:13, on 2005-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\WinTools\WSup.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\javaw.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\programy\hijack\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://tdt.org.pl/popup/mt.chm::/MediaTicketsInstaller.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{113E383F-F50A-4025-84EE-2659FF2D2E65}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{113E383F-F50A-4025-84EE-2659FF2D2E65}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Dawno nie miałem sprawdzane i nie wiem czy jest czysty. Używam Zone Alarm i wydaje mi się on bardzo dobry. Wcześniej używałem Kerio. Znacie może lepsze firewall-e od Zone?? Dzięki za wszystko


(Damian) #2

Wejdź w tryb awaryjny, wyłącz przywracanie systemu:

To kasujesz reęcznie:

C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

C:\Program Files\Common Files\WinTools\WSup.exe

To w Hujacku :

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll

O4 - HKLM..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18. cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://tdt.org.pl/popup/mt.chm::/MediaTickets Installer.cab

Kosmetyka:

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

Panel Sterowania>>>Java>>>Update>>>Odznaczasz aktualizację


(boczi) #3

Zone Alarm jest wystarczający. Spoko.

W trybie awaryjnym [F8] podczas bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu kasujesz cały folder WinTools z *C:\Program Files\Common Files\WinTools*.

Później, kasacja:

Od Huntbara:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

Pozostałości WinTools:

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll

   	O4 - HKLM\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

Szkodliwe ActiveX:

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18. cab

   	O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://tdt.org.pl/popup/mt.chm::/MediaTickets Installer.cab

Potem nowy log.


(Musg) #4

problemem twoim jest WinTools

zrob tak:

Wyłącz Przywracanie systemu na XP.

Zastartuj do trybu awaryjnego f 8

wchodzisz:

Start >>> Uruchom >>> services.msc

i poszukaj we wpisach usług Windowsa. Jej nazwa to prawdopodobnie WinTools for IE service. Kliknij na nią prawym klawiszem myszy i >>> Właściwości. W Type startowym ustaw na Wyłączona. I zresetuj ponownie kompa do trybu awaryjnego.

Nastepnie kasujesz usługi z rejestru:

Start >>> Uruchom >>> regedit i przechodzisz do klucza:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Rozwiń drzewko i skasuj z prawokliku klucz o nazwie WinTools lub coś co brzmi bardzo podobnie.

Zaznacz w HijackThis wszystkie wpisy, ktore wyliczył damian i kliknij Fix checked a na koniec skasuj z dysku cały folder C:\Program Files\WinTools jesli jeszcze bedzie widoczny. C:\Program Files\Common Files\WinTools-bedzie to go usuwasz i dajesz raz jeszcze log

:slight_smile:


(Mateusz12g) #5

skopiowałem już dwa razy to co napisaliście do notatnika. Zapisałem na pulpit i się pokazało. Kiedy wyłanczam notatnik znika z pulpitu . Co jest??


(boczi) #6

Nie rozumiem :?

Najpierw usuwasz ręcznie pliki, a potem z Hijacka zaznaczasz, a potem klikasz Fix. :?


(Mateusz12g) #7

Dobra, zrobiłem po prostu nie zapamiętałem tego wszystkiego. Zapisałem to jako html. Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:07:17, on 2005-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\programy\hijack\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{113E383F-F50A-4025-84EE-2659FF2D2E65}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{113E383F-F50A-4025-84EE-2659FF2D2E65}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Nie zrobiłem paru rzeczy:

Start >>> Uruchom >>> services.msc nie było tam nic związanego z wintools

tak samo jak w :

Start >>> Uruchom >>> regedit i przechodzisz do klucza:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Była tam nazwa wintrust ale to raczej nie o to chodziło.

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

Jak mam to usunąc?? W trybie awaryjnym tego nie było. Z góry dziękuję za wszystko.


(boczi) #8

Log OK, spróbuj usunąć ten wpis:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

przez program HijackThis.

Ptaszkujesz go i klikasz Fix!


(Mateusz12g) #9

Ale w Hijack This w trybie awaryjnym tego nie ma. Mam to usunąć w trybie normalnym??


(Qbek50) #10

jak masz to w trybie normalnym to usuń w normalnym :slight_smile:


(Mateusz12g) #11

OK usunąłem w normalnym. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.