Prosze o jak najszybszą pomoc problem z trojanami itd


(Haker Marek M) #1

Witam .

Mam parę problemów związanych z keyloggerami trojanami itd...

nie wiem od czego zacząć wiec zacznę od tego ze:

-> co rusz mu wyskakują jakieś reklamy,

-> jak wyszukuje w google jakąś frazę klikam na link to nie wiadomo gdzie mnie odsyła (nie na tą strone co jest w opisie)

-> w firefoxie otwiera mi się sagipsul.com/go/[jakieś cyferki i literki] :o

Podejrzewam ze to jest złożony problem wiec proszę o szybkie rozpatrzenie co i jak [-o<

Ponieważ już się pogubiłem

A i czy którykolwiek z objawów wskazuje na keylogera ( podejrzewam to z powodu tego ze w koncie w pewnej grze przez przeglądarkę ktos zmienił moje dane dostępowe login itd [nikt nie znał oprócz mnie])

Oto wpis z Hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:16:36, on 2008-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

I:\ \Nowy folder\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

I:\ \Nowy folder\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Hacker\Pulpit\MARCIN2\metin2.bin

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Hacker\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ikariam.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lphca33j0ec8n] C:\WINDOWS\system32\lphca33j0ec8n.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SMrhce33j0ec8n] C:\Program Files\rhce33j0ec8n\rhce33j0ec8n.exe

O4 - HKLM\..\Run: [advap32] C:\DOCUME~1\Hacker\USTAWI~1\Temp\scksexde.exe/r

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] I:\ \Nowy folder\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinFlip] C:\Program Files\WinFlip\WinFlip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ViStart] C:\Program Files\ViStart\ViStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TaskTips] C:\Program Files\VisualTaskTips\TaskTips.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TopDesk] %systemdrive%\Program Files\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TrueTransparency] C:\Program Files\TrueTransparency\TrueTransparency.exe

O4 - HKLM\..\Run: [976203573] "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\1768005420\976203573.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [2c76048b] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\oolgnhju.dll",b

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "D:\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] I:\Nowy folder (3)\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: Launch Cooliris - {3437D640-C91A-458f-89F5-B9095EA4C28B} - C:\Program Files\PicLensIE\cooliris.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: srzuvr.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - I:\ \Nowy folder\spd.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 8619 bytes

Z góry dziękuję za pomoc

Edycja:

Ps mam Avasta professional 4.8 z bazą wirusów aktualizowaną codziennie i jak skanowałem Pamięć i auto-start wykrył sporo wirusów a w samym skanie alarm się nie zamykał

Internet działa znacznie wolniej nie wspominając o pracy komputera.


(huber2t) #2

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Haker Marek M) #3

Proszę bardzo o to log: http://wklej.eu/index.php?id=961af78768


(huber2t) #4

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj tych programów

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

c:\windows\system32\oknbsdqq.ini 

c:\windows\system32\ujhngloo.ini 

c:\windows\system32\jrplchcw.ini 

c:\windows\system32\pngiawps.ini 

c:\windows\system32\eudwpwep.ini 

c:\windows\system32\sqortkgf.ini 

c:\windows\system32\htvadbky.ini 

c:\windows\system32\drivers\vaxscsi.sys 

c:\windows\system32\dhwksyej.ini 

c:\windows\system32\vomrfatt.ini 

c:\windows\system32\snmbplti.ini 

c:\windows\system32\vyptjqqg.ini 

c:\windows\system32\lgagbxhk.ini 

c:\windows\system32\TDSSlxwp.dll 

C:\745931812


Folder::

c:\documents and settings\All Users\Application Data\1768005420


Driver::

Winns60

Winvy47

Winmp60


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\I] 

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{fea482f6-5bbc-11dd-a8f3-00304f399a6e}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 

"NeroFilterCheck"=-

"SunJavaUpdateSched"=-

"Adobe Reader Speed Launcher"=-

"HP Software Update"=-

"UpdReg"=-

"976203573"=-

"WINDVDPatch"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Winmp60.sys] 

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Winns60.sys] 

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Winvy47.sys]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(JNJN) #5

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN


(Haker Marek M) #6

Oto log : http://wklej.eu/index.php?id=de57e19701


(Leon$) #7

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

:slight_smile: