Prosze o jak najszybsze sprawdzenie loga


(Wilk550) #1

tak jak w temacie zg óry dzięx

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:42:09, on 2005-03-25

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\isafe.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\MAILFR~1\mantispm.exe

D:\DC++\rmDC++\rmDC++0.403D[1]\rmDC.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\komunikatory\tlen +\tlen.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Kuba\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.464\HijackThis.exe

C:\DOCUME~1\Kuba\USTAWI~1\Temp\Rar$EX02.982\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{56FDF674-05CF-4B6A-BF78-8B3B78024395}: NameServer = 195.114.181.130 195.114.161.61

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{56FDF674-05CF-4B6A-BF78-8B3B78024395}: NameServer = 195.114.181.130 195.114.161.61

O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\isafe.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe


(boczi) #2

Czysty

Kosmetycznie możesz wyłączyć updater javy, nwiz.exe z autostartu.

Zainstaluj SP2.


(Musg) #3

log ok

brak sp2

zainstaluj


(system) #4

Do logów jest specjalny dział:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewforum.php?f=16

Koniecznie będzie zainstalowanie SP2

:arrow: Windows XP PL Service Pack 2


(Kuz5) #5

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz


(Wilk550) #6

heh

czemu wszyscy mówicie o SP2 on nie jest mi niezbędny

no jeśli mówicie że mam mieć no to ok

ale nie statczy SP1 ???


(Musg) #7

juz nie.

wal sp2 na kompa


(boczi) #8

INFO: http://xp.net.pl/art/xpsp2.html