Prosze o looknięcie loga :]


(Jacikos) #1

Nie dawno stała się rzecz straszna :frowning:

Tapetka mi znikneła i nie da się ustawić :stuck_out_tongue:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:22:40, on 2006-05-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Stronka\xampp\FileZillaFTP\FileZillaServer.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

D:\WINDOWS\TBPanel.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

D:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

D:\Olka\BearShare\BearShare.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\all plajer\ALLPlayer.exe

D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall 1.0\outpost.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Opera\Opera.exe

D:\WINDOWS\system32\keystone.exe

D:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com/start.shtml

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Mario Forever Toolbar Helper - {8036D4D7-AAD3-4793-AB49-329E437155A8} - D:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v2.0.0.4\Mario_Forever_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Mario Forever Toolbar - {463DF6D5-BEC1-4d67-B217-59DB692DFC53} - D:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v2.0.0.4\Mario_Forever_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "D:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] D:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] D:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] D:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Olka\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] D:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] D:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] D:\Super paint xd\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00005.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Olka\eMule\emule.exe -AutoStart

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - D:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O16 - DPF: {13149882-F480-4F6B-8C6A-0764F75B99ED} - http://plug-in.reallusion.com/CrazyTalk4.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{86D26C90-B5D0-4AC3-B937-4198B14C1EAA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: D:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\wl_hook.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: FileZilla Server FTP server (FileZilla Server) - Unknown owner - D:\Stronka\xampp\FileZillaFTP\FileZillaServer.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - D:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: PCTEL Speaker Phone (Pctspk) - PCtel, Inc. - D:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

==========================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Gblade) #2

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners