Proszę o pilne sprawdzenie loga


(Orlowskister) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:38:08, on 2006-01-15

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\PROGRA~1\XEMICO~1\ACTIVE~1\ADWALL~1.EXE

C:\Documents and Settings\Orłowski\Pulpit\hijackthis\hijackthis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\System32\kernels64.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemLoader] C:\WINDOWS\sysldr32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\System32\msvcp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HostSrv] C:\WINDOWS\sachostx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\symsvcsa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Active Desktop Wallpaper] C:\PROGRA~1\XEMICO~1\ACTIVE~1\ADWALL~1.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {BDEE1959-AB6B-4745-A29B-F492861102CC} - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B8C7A9CB-07EA-48ED-8D4D-1BF67B69ED5A}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: RegCompact - C:\WINDOWS\SYSTEM32\RegCompact.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: KIUU - Sysinternals - www.sysinternals.com - C:\DOCUME~1\OROWSK~1\USTAWI~1\Temp\KIUU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Przez gg (czysta głupota) ściągnąłem pakiet wirusów. Usunąłem avastem, ale została tapeta z informacją o zainfekowaniu, której nie da się zmienić.

Bardzo proszę o szybką odpowiedź.


(SER) #2

1.Wyłącz Przywracanie Systemu.

2.Uruchom komputer w trybie awaryjnym (F5 lub F8 )

3.Usuń podany wpis w HiJacku, i usuń ręcznie plik zaznaczony na czerwono (ustaw na pokazywanie ukrytych plików i folderów)

4.Pokaż nowy log :slight_smile:

Usuwanie tapety SpySheriff


(Orlowskister) #3

Mam nowy problem z pulpitem. Zniknął biały pulpit, jest normalna tapeta, ale bez żadnych ikon, nie reaguje na kliknięcie myszką,nie da się nic zrobić.

???

Złączono Posta : 15.01.2006 (Nie) 16:23

pulpit po ponownym uruchomieniu znów jest biały ale są ikony...


(Kacz2n) #4

  1. Wyłączyć przywracanie systemu w XP (opis tutaj)

  2. Restart komputera do trybu awaryjnego (opis w powyższym linku)

  3. Zaznaczyć wpisy w Hijacku które zaznaczyłem i kliknąć Fix checked

  4. Skasować z dysku pliki i foldery wyróżnione na czerwono

  5. Przeskanować skanerami online oraz antyspyware'ami

  6. Wkleić nowy log do sprawdzenia :wink:

Wiesz co to jest:

Jeśli nie to Start -> Uruchom -> services.msc -> wyłącz KIUU -> usuń plik KIUU.exe a najlepiej całą zawartość Temp'a.


(Orlowskister) #5


(Kuz5) #6

SER co ja ci powiedziałem na temat logów, masz je zostawic w spokoju :evil:

I lepiej skorzystaj z mojej rady, bo może sie to skończyć źle - oczywiście dla ciebie :evil:

Log juz prawie czysty

Ciachnij:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces KIUU następnie wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.