Proszę o pomoc w przetłumaczeniu


(Martin607) #1
Hello,


Thank you for writing to AlertPay Customer Support. My name is Asad and I

will be happy to assist you.Unfortunately we cannot accept Paypal as a funding option. However, in order

to fund your AlertPay account from your Paypal funds, you may wish to


Step 1: a) Initiate a withdrawal from your Paypal account to your bank

account, AND at the same time to avoid delays,

        b) Add your banking details with AlertPay and await your validation

deposits (2 small payments to your bank account to validate your ownership).

        c) By the time you receive your withdrawal from Paypal, you should be

receiving the validation deposits to your bank account from AlertPay.


Step 2: Validate your bank account details with AlertPay by confirming the 2

small payments sent to your bank account.


Step 3: Once completed, you will then be able to fund your AlertPay account

from your bank account.

Proszę o pomoc w przetłumaczeniu


(system) #2

Cześć, dziękujemy dla pisania do AlertPay Facet Poparcie. Nazywam Asad i będę szczęśliwy, by pomagać tobie.

Niestety nie możemy przyjąć Paypal jako finansująca opcja. Jednakże, żeby sfinansować twój rachunek AlertPay od twoich funduszy Paypal, możesz zażyczyć

Odmierzyć krokami 1: ) Zainicjuj wycofanie od twojego rachunku Paypal do twojego bankowego

rachunku, AND równocześnie uniknąć opóźnień,

b) Dodają twoje bankowe szczegóły z AlertPay i oczekiwać twoje

depozyty walidacji (2 małych płatności do twojego bankowego rachunku, by uprawomocnić twoje posiadanie).

c) Do czasu otrzymujesz twoje wycofanie od Paypal, powinieneś

otrzymywać depozyty walidacji do twojego bankowego rachunku od AlertPay.

Krok 2: Uprawomocnij twoje bankowe szczegóły rachunku z AlertPay przez potwierdzając, że 2

małych płatności posłało do twojego bankowego rachunku.

Krok 3: Raz uzupełniony, wtedy będziesz w stanie się, by sfinansować twój rachunek AlertPay

od twojego bankowego rachunku. ..............................................to nie ja tłumaczyłem ...tylko program


(Martin607) #3

nie chodziło mi o tłumaczenie z translatora :confused:


(matio) #4

MarianW. jak masz tak pomagać to lepiej nie pomagaj wcale :x


(Martin607) #5

dzięki...