Proszę o pomoc z reklamami

Dzień dobry. Od dłuższego czasu borykam się z problemem wyskakujących okien z reklamami i przekierowań na inne strony www.

Odinstaluj Microsoft Security Essentials.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

CloseProcesses:
Task: {D7F9BEF3-C157-4F78-B775-3159F4DBE720} - System32\Tasks\{1EE0A62D-D3C4-4642-851E-37D7C54F2D01} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.20.0.104/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
ShellIconOverlayIdentifiers: [Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)] -> {99FD978C-D287-4F50-827F-B2C658EDA8E7} => C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)] -> {AB5C5600-7E6E-4B06-9197-9ECEF74D31CC} => C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)] -> {920E6DB1-9907-4370-B3A0-BAFC03D81399} => C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)] -> {16F3DD56-1AF5-4347-846D-7C10C4192619} => C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)] -> {2916C86E-86A6-43FE-8112-43ABE6BF8DCC} => C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL No File
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-1107505061-3429523423-2286606602-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} URL =
BHO: No Name -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> No File
BHO: No Name -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> No File
BHO: No Name -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> No File
BHO: No Name -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> No File
BHO: No Name -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> No File
ShellExecuteHooks: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL No File []
OPR Extension: (trolatunt) - C:\Users\Quad\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nfpbhfnghmiomjpeinghehifdilnchkb [2015-04-18]
S3 iSafeKrnlBoot; system32\DRIVERS\iSafeKrnlBoot.sys [X]
U2 V2iMount; No ImagePath
2015-06-25 14:44 - 2015-06-25 16:22 - 00000000 ____ D C:\Users\Quad\AppData\Roaming\Elex-tech
2015-06-15 14:39 - 2015-04-26 18:48 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.

Dziękuję za nieocenioną pomoc :wink:

Skasuj folder C:\FRST