Proszę o pomoc


(Joltur) #1

Załapałam coś takiego: w C:\System Volume Information

Win32: Rootkit-gen [Rtk]

nazwa Rootkit

Win32:Kavos [Trj]koń trojański

wersja VPS: 090505-0, 2009-05-05

Jak mam się tego pozbyć? Ściągnęłam ComboFixa > może ktoś przejrzeć co mi po przeskanowaniu tym programem wygenerowało? Jestem kobietą , próbuje sama coś zrobić ale nie wiem czy dam sobie z tym radę. Będę wdzięczna za każdą radę.

ComboFix 09-05-05.04 - lhuulu 2009-05-06 13:03.3 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1250.48.1045.18.1023.620 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\lhuulu\Pulpit\ComboFix.exe

Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\lhuulu\Pulpit\CFScript.txt.txt

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090505-0] *On-access scanning disabled* (Updated)

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-04-06 do 2009-05-06 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-17 04:16 . 2009-04-17 04:16 -------- d-----w c:\documents and settings\lhuulu.gstreamer-0.10

2009-04-17 04:13 . 2009-04-17 04:13 -------- d-----w c:\program files\Nowe Gadu-Gadu

2009-04-16 03:50 . 2009-02-06 10:10 227840 -c----w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvse.exe

2009-04-16 03:50 . 2009-03-06 14:22 285696 -c----w c:\windows\system32\dllcache\pdh.dll

2009-04-16 03:50 . 2009-02-09 11:25 111104 -c----w c:\windows\system32\dllcache\services.exe

2009-04-16 03:50 . 2009-02-09 10:53 401408 -c----w c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll

2009-04-16 03:50 . 2009-02-09 10:53 473600 -c----w c:\windows\system32\dllcache\fastprox.dll

2009-04-16 03:50 . 2009-02-09 10:53 686592 -c----w c:\windows\system32\dllcache\advapi32.dll

2009-04-16 03:50 . 2009-02-09 10:53 731136 -c----w c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll

2009-04-16 03:50 . 2009-02-09 10:53 453120 -c----w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvsd.dll

2009-04-16 03:50 . 2009-02-09 10:53 722944 -c----w c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll

2009-04-16 03:48 . 2008-04-21 21:16 218112 -c----w c:\windows\system32\dllcache\wordpad.exe

2009-04-14 09:31 . 2009-04-28 05:26 -------- d-----w c:\documents and settings\lhuulu\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-06 10:40 . 2006-11-14 16:20 -------- d-----w c:\program files\lg_fwupdate

2009-05-01 09:54 . 2009-03-19 20:23 -------- d-----w c:\program files\Odkurzacz

2009-04-16 12:05 . 2004-08-04 12:00 68334 ----a-w c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-04-16 12:05 . 2004-08-04 12:00 439194 ----a-w c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-03-19 20:40 . 2006-11-19 09:27 -------- d-----w c:\program files\QuickTime

2009-03-19 20:17 . 2006-11-19 09:27 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Nikon

2009-03-19 19:51 . 2009-03-19 19:51 -------- d-----w c:\program files\ToniArts

2009-03-19 19:51 . 2006-11-14 15:15 -------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-03-16 21:15 . 2006-11-14 16:19 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe

2009-03-08 22:20 . 2007-03-25 17:54 -------- d-----w c:\program files\Google

2009-03-06 14:22 . 2004-08-04 12:00 285696 ----a-w c:\windows\system32\pdh.dll

2009-03-03 00:10 . 2004-08-04 12:00 826368 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

2009-02-20 17:13 . 2004-08-04 12:00 78336 ----a-w c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-02-09 14:07 . 2004-08-04 12:00 1847040 ----a-w c:\windows\system32\win32k.sys

2009-02-09 11:26 . 2004-08-04 00:39 2025472 ----a-w c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-02-09 11:26 . 2004-08-04 12:00 2146816 ----a-w c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-02-09 11:25 . 2004-08-04 12:00 111104 ----a-w c:\windows\system32\services.exe

2009-02-09 10:53 . 2004-08-04 12:00 731136 ----a-w c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-02-09 10:53 . 2004-08-04 12:00 686592 ----a-w c:\windows\system32\advapi32.dll

2009-02-09 10:53 . 2004-08-04 12:00 401408 ----a-w c:\windows\system32\rpcss.dll

2009-02-09 10:53 . 2004-08-04 12:00 722944 ----a-w c:\windows\system32\ntdll.dll

2009-02-06 10:39 . 2004-08-04 12:00 35328 ----a-w c:\windows\system32\sc.exe

2004-10-01 14:00 . 2006-11-14 16:10 40960 ----a-w c:\program files\Uninstall_CDS.exe

2007-01-29 13:11 . 2007-01-29 13:08 848 --sha-w c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-05-06_04.58.13 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

  • 2009-05-06 10:40 . 2009-05-06 10:40 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_5e8.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2006-10-13 19975208]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

"Odkurzacz-MCD"="c:\program files\Odkurzacz\odk_mcd.exe" [2008-08-16 264704]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"Nowe Gadu-Gadu"="c:\program files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe" [2009-02-27 9339496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 45056]

"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]

"LGODDFU"="c:\program files\lg_fwupdate\fwupdate.exe" [2007-04-06 249856]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe" [2004-08-09 221184]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-06-10 81920]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.EXE [2006-04-04 16120832]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Action Manager 32.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Action Manager 32.lnk

backup=c:\windows\pss\Action Manager 32.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^NkbMonitor.exe.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\NkbMonitor.exe.lnk

backup=c:\windows\pss\NkbMonitor.exe.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^lhuulu^Menu Start^Programy^Autostart^Adobe Gamma.lnk]

path=c:\documents and settings\lhuulu\Menu Start\Programy\Autostart\Adobe Gamma.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Gamma.lnkStartup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"c:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe"=

"c:\Program Files\EuroPlus+ Angielski z Cambridge\data\fscommand\flchk.exe"=

"c:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"=

"c:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"=

"c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-04-05 114768]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-04-05 20560]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{09bfdf74-f4f4-11dd-9419-00161777d0d6}]

\Shell\AutoRun\command - F:\m0vnonh.bat

\Shell\open\Command - F:\m0vnonh.bat

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{2cfb6ee3-c639-11dd-9330-00161777d0d6}]

\Shell\Auto\command - F:\Start.exe

\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL Start.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{e76ecc32-8aa7-11db-ae16-00161777d0d6}]

\Shell\AutoRun\command - F:\LaunchU3.exe -a

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

2009-05-03 c:\windows\Tasks\HPpromotions journeysoftware.job

  • c:\program files\hp\digital imaging\bin\hp promotions\journeysoftware\HPpromo.exe [2005-04-22 16:36]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.interia.pl/

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&ksport do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Locate Spot on Map by GPS - c:\program files\Opanda\IExif 2.3\IExifMap.htm

IE: View Exif/GPS/IPTC with IExif - c:\program files\Opanda\IExif 2.3\IExifCom.htm

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\lhuulu\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\osfrmocf.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.interia.pl

FF - plugin: c:\program files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-05-06 13:04

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

  • > 'winlogon.exe'(696)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Czas ukończenia: 2009-05-06 13:07

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-06 11:06

ComboFix2.txt 2009-05-06 05:00

ComboFix3.txt 2009-02-07 22:48

Przed: 12 808 355 840 bajtów wolnych

Po: 12 796 559 360 bajtów wolnych

149 --- E O F --- 2009-04-29 05:31


(dethloe123) #2

Przeskanuj http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=1998&Dr.WEB+CureIt!+5.00.3.04220/ skanowanie pełne, usuń wszystkie wirusy jakie znajdzie.


(Joltur) #3

czy muszę wyłączyć skaner avasta na czas skanowania tym programem?


(dethloe123) #4

Nie musisz.


(Ciuci) #5

Log czysty.

Zrob tak:

Wylącz przywracanie systemu http://www.searchengines.pl/Nie-moge-us ... 510.html#1

Wklej do notatnika:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Usuń instalke combofix i folder C: \Qoobox z dysku

Na koniec skan DR.WEB


(sdar) #6

joltur , Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w TYM temacie. W przeciwnym wypadku temat może zostać usunięty.