Proszę o przeanalizowanie loga


(S) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:44:32, on 2005-08-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

D:\Programy\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru_Event_Receiver.exe

D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\Opera\Opera.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Patryk\Programy i sterowniki\Antyviry i firewalle\do trojanów\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.tsi.tychy.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Programy\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] D:\Programy\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PathNvidiaTV] C:\Program Files\Gigabyte\Nvidia\patchnvidiaTVout.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ABIT uGuru] C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Programy\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122038499921

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5C9B07C4-04CA-46D3-BA52-50AB89CF9E13}: NameServer = 83.142.120.242

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9B367E84-F433-4E45-9C9D-7D7DDDAC1FC8}: NameServer = 83.142.120.242

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Ciachnij:

Jest to znak error, zrzót pamieci po padzie systemu jak nie chcesz by tego typu wpisy sie pojawiały to:

Panel sterowania => System => Zaawansowne => Uruchamianie i odzyskiwanie. Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Masz Windows Messengera czy go usuwałeś?


(S) #3

Zmieniałem tylko jego nazwę aby mi się nie uruchamiał przy starcie systemu (nie chchiałem usuwać, bo tymczasowo nie kożystam z niego). Nieu umiem znaleźć pliku który wymieniłeś aby usunąć ręcznie, wklejam scieżkę do uruchom i także nie może wyszukać, możliwe że mój brat usunoł go ręcznie ale nie wtrybie awaryjnym. Może ten plik ponownie wrócić?


(boczi) #4

Zobacz jeszcze, czy masz w Dodaj/Usuń Internet Optimizer.

Daj nowego loga.

MSN Messenger nową wersję masz tu


(S) #5

Już wcześniej sprawdzałem nie ma.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:24:36, on 2005-08-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

D:\Programy\D-Tools\daemon.exe

D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru_Event_Receiver.exe

D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy\Opera\Opera.exe

D:\Patryk\Programy i sterowniki\Antyviry i firewalle\do trojanów\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.tsi.tychy.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Programy\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] D:\Programy\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PathNvidiaTV] C:\Program Files\Gigabyte\Nvidia\patchnvidiaTVout.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ABIT uGuru] C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Programy\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122038499921

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5C9B07C4-04CA-46D3-BA52-50AB89CF9E13}: NameServer = 83.142.120.242

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9B367E84-F433-4E45-9C9D-7D7DDDAC1FC8}: NameServer = 83.142.120.242

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #6

Log masz czysty :wink:

Ciachnij to i bedzie ok


(S) #7

Już jest ok? :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:43:42, on 2005-08-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

D:\Programy\D-Tools\daemon.exe

D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru_Event_Receiver.exe

D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy\mIRC Power Pack\mirc.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\Opera\Opera.exe

D:\Patryk\Programy i sterowniki\Antyviry i firewalle\do trojanów\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.tsi.tychy.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Programy\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ABIT uGuru] C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Programy\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122038499921

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5C9B07C4-04CA-46D3-BA52-50AB89CF9E13}: NameServer = 83.142.120.242

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9B367E84-F433-4E45-9C9D-7D7DDDAC1FC8}: NameServer = 83.142.120.242

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\Programy\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

(boczi) #8

Ciachnij

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

To jest znak errora, który u ciebie nastąpił. Wejście nieszkodliwe. Ten UserFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez: Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak. I kosmetycznie skasuj:

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

   	O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

Już nie dawaj nowego loga :wink: