Prosze o spr loga>20.4.06


(Maciejowaty24) #1

witam mam taki problem w prawem dolnym rogu mam czerwone koleczka z bialym krzyzykiem i nie moge tego usuna robilem juz spybot i mks i jest nadal to mi weszlo za firevalla za pomoc dzieki

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE i zmień temat czyli na przyszłość zastosuj się do tego Tematu

Posta edytowałem

Pozdrawiam Gutek2222


(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Scan EWIDO po update :wink:


(Bbieniol) #3

Co do tego wpisu:

to ściągnij Haxfix, odpalasz, wpisujesz jego nazwe (czyli: winm ) --> ok, komp się zresetuje, po resecie zgłosi się okno narzędzi i wpisujesz w nim: winm

Po zabiegach jeszcze raz log do kontroli + log z Silent Runners

Złączono Posta : 20.04.2006 (Czw) 17:53

PS> Gutek2222 --> zapomniałeś chyba zaznaczyć tych plików do usunięcia:

C:\WINDOWS\system32\ winbrume.dll

C:\DOCUME~1\maciej\USTAWI~1\Temp\ 8.tmp


(Gutek) #4

Nie zauważyłem winbrume.dll że jest nie zaznaczony co do 2 wpisu, to ma oczyśćić w trybie awaryjnym cały TEMP - tego nie zauważyłem, ze jest nie dopisane


(Anoth) #5

MOŻE KTOŚ MI POMOŻE

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:54:48, on 2006-08-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\rpcc.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Różne\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.dialog.net.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [˙_zsksfkn]fdcotvx]bniwmdksz_] c:\windows\system32_zskdmwinb]xvtocdf]nkfs.exe

O4 - HKLM..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [˙_zsksfkn]fdcotvx]bniwmdksz_] c:\windows\system32_zskdmwinb]xvtocdf]nkfs.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [˙_zsksfkn]fdcotvx]bniwmdksz_] c:\windows\system32_zskdmwinb]xvtocdf]nkfs.exe

O4 - HKCU..\Run: [zorw] C:\PROGRA~1\COMMON~1\zorw\zorwm.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{06E65E9D-654D-4D0A-A4E3-54D9C5277D1D}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{06E65E9D-654D-4D0A-A4E3-54D9C5277D1D}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{06E65E9D-654D-4D0A-A4E3-54D9C5277D1D}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


(Gblade) #6

proximus23 zrób nowy temat i wklej logi hijackthis + silent runners w tagach